en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelorgrad i sykepleie, sosialt arbeid, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene.
Søkere med annen helse- og sosialfaglig utdanningsbakgrunn kan vurderes for opptak, dersom utdanning inneholder klinisk praksis. Krav om praksis kan fravikes dersom søkeren har relevant bachelor i helse- eller samfunnsfag og et selvstendig forskningsarbeid tilsvarende bacheloroppgave samt forskningsmetode på bachelornivå og oppfyller dybdekravet på minimum 80 studiepoeng eller kravet om integrert utdanning av minimum 120 studiepoeng omfang innenfor fagområdet til masterstudiet.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars