en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Psykologi, bachelorstudium

Psykologi er et bredt fagfelt som inkluderer interessante tema som hvordan vi oppfatter, bearbeider og lagrer informasjon, hvordan vi samhandler med- og påvirker hverandre, hvordan personligheten vår utvikles, hvordan kroppen vår reagerer på stress og hvordan vi kan forstå, forebygge og behandle psykiske lidelser. Gjennom bachelorstudiet i psykologi blir du kjent med hovedretningene innenfor psykologi som for eksempel sosialpsykologi, personlighetspsykologi, kognitiv psykologi og biologisk psykologi. I tillegg så vil du også lære om mer anvendte fagområder som arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogisk psykologi og helsepsykologi. Du vil også få mulighet til praksisopphold. Bachelorstudiet i psykologi gir evidensbasert kompetanse og du vil bli kjent med nyere forskning innen fagfeltet og du får anledning til å gjennomføre egne små forskningsprosjekter. Kvalitativ og kvantitativ metode, kunnskapsutvikling, forskningsdesign, lovgivning og etikk utgjør studiets verktøykasse, som gir deg et godt grunnlag for å arbeid systematisk, med digitale verktøy. Til sammen gir studiet deg en helthetlig psykologiforståelse og et godt utgangspunkt for å velge eventuell spesialisering på masternivå.

Hva kan du bli

Programmet vil gi kompetanse om det å undersøke, beskrive, forstå og utvikle mennesker, grupper og organisasjoner. Studiet tar sikte på å formidle kunnskaper om basaldisipliner, slik at kandidaten – i rollen som leder, medarbeider eller rådgiver - får en adekvat kompetanse til å forstå, ivareta og utvikle mennesker i organisasjoner, inkludert det å undersøke og forebygge belastninger og å håndtere mellommenneskelige relasjoner som for eksempel konflikthåndtering.
Bachelorutdanningen i psykologi gir ikke grunnlag for å praktisere som psykolog i Norge etter gjeldende lovverk. Med bachelor i psykologi vil en likevel ha bred kunnskap og kompetanse om menneskers følelser og atferd, samt hvordan man kan nærme seg relevante problemsstillinger systematisk og vitenskapelig. Utdanningen kvalifiserer for arbeid innenfor helse- og velferdstjenester, og på ulike organisatoriske nivåer innen både offentlig og privat virksomhet. I tillegg kvalifiserer utdanningen til videre forskning- og utviklingsarbeid; ledelse, HR og organisasjoner; HMS; utdanning og oppvekst; veiledning og rådgivning; tjenesteutvikling og innovasjon; kommunikasjon og formidling.

Graden bachelor i psykologi kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Kontaktinformasjon

Institutt for sosialfag, telefon 51834139

Instituttleder: Einar Engebretsen

Kontorsjef: Stig Helleren

Studieprogramleder: Jone R. Bjørnestad