en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Paramedisin, bachelor


Obligatoriske emner SP Semester
BPA302_1 Akuttmedisinske tilstander 20
1 2 5 6
BPA304_1 Patofysiologi og farmakologi 5
1 2 4 5 6
BPAP2_1 Klinisk paramedisin 2 10
1 2 4 5 6
BSY252_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 5
1 2 4 5 6
BPA404_1 Sikkerhet, risikostyring og beslutningstaking... 5
1 2 3 5 6
BPAP3_1 Klinisk paramedisin 3 10
1 2 3 5 6
BSY253_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 5
1 2 3 5 6
BPA501_1 Traumatologi 10
1 2 3 4 6
BPA502_1 Pasientsikkerhet 5
1 2 3 4 6
BPABAC_1 Bacheloroppgave 15
1 2 3 4 5
BPAP5_1 Klinisk paramedisin 5 15
1 2 3 4 5

Deler av semester 5 på utveksling eller ved UiS

Utveksling
U_B-PARAME Utveksling - 15 SP  
1 2 3 4 6
Ved UiS SP Semester
BPAP4_1 Klinisk paramedisin 4 15
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
BPA101_1 Anatomi, fysiologi og biokjemi 10
2 3 4 5 6
BPA102_1 Etikk, kultur og samfunnsforståelse 10
2 3 4 5 6
BPA103_1 Ambulanseoperativt arbeid 10
2 3 4 5 6
BPA201_1 Primærhelsetjeneste og legevaktmedisin 10
1 3 4 5 6
BPA202_1 Psykisk helse, rus og avhengighet 10
1 3 4 5 6
BPAP1_1 Klinisk paramedisin 1 10
1 3 4 5 6
BPA302_1 Akuttmedisinske tilstander 20
1 2 5 6
BPA304_1 Patofysiologi og farmakologi 5
1 2 4 5 6
BPAP2_1 Klinisk paramedisin 2 10
1 2 4 5 6
BSY252_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 5
1 2 4 5 6
BPA404_1 Sikkerhet, risikostyring og beslutningstaking... 5
1 2 3 5 6
BPAP3_1 Klinisk paramedisin 3 10
1 2 3 5 6
BSY253_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 5
1 2 3 5 6
BPA501_1 Traumatologi 10
1 2 3 4 6
BPA502_1 Pasientsikkerhet 5
1 2 3 4 6
BPABAC_1 Bacheloroppgave 15
1 2 3 4 5
BPAP5_1 Klinisk paramedisin 5 15
1 2 3 4 5

Deler av semester 5 på utveksling eller ved UiS

Utveksling
U_B-PARAME Utveksling - 15 SP  
1 2 3 4 6
Ved UiS SP Semester
BPAP4_1 Klinisk paramedisin 4 15
1 2 3 4 6