en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:

  • har avansert kunnskap om helse og helsefremming
  • har et reflektert og kritisk syn når det gjelder forholdet mellom helse-, omsorgs- og sosialtjenester, profesjonsutøvere og brukere

Ferdigheter
Kandidaten:
  • vurderer og argumenterer verdimessig, etisk og juridisk, for å bidra til utvikling av god praksis i helse-, omsorgs- og sosialtjenesten
  • anvender forskningsbasert kunnskap i selvstendig arbeid knyttet til helsevitenskap

Generell kompetanse
Kandidaten:
  • har en avansert og kritisk forståelse for sentrale begrep innenfor helsevitenskap
  • evaluerer kritisk bidrag fra og forhold mellom vitenskapelige perspektiv som helsevitenskap bygger på.
  • behersker vitenskapelig tenkesett og arbeidsmåte innenfor helsevitenskap.
  • benytter tilegnet kunnskap om helsevitenskap til å bidra i utvikling av helse- omsorgs- og sosialtjenesten.