en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap er et masterstudium som tar sikte på å gi akademisk kompetanse innen et bredt helsefaglig felt. Som helseviter får du kompetanse til å være med å utvikle helse- omsorgs- og sosialtjenesten. Helse- omsorgs- og sosialtjenesten står overfor komplekse utfordringer i møte med endrede behov i samfunnet. Kvalitet i tjenesten skal ivaretas samtidig som krav om samhandling, koordinering og effektivitet øker.
Studiet fokuserer på sentrale begrep som helse og helsefremming på individnære- og systemnære nivå. Disse belyses i et humanistisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv. Helse betraktes som et felles gode og en juridisk rettighet. Det legges vekt på forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser av ulike perspektiv for utøvelse av profesjonelt helse- og omsorgsarbeid. Gjennom studiet får du også arbeide med dagsaktuelle helsefaglige tema og utvikle en spørrende og kritisk innstilling til ulike problemstillinger.
Studiet gir en grundig innføring i forskningsprosessen, og det selvstendige vitenskapelige arbeidet med masteroppgaven inngår som en sentral del.

Fagplan

Helsevitenskap er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det består av obligatoriske teoriemner tilsvarende 60 studiepoeng (sp), ett valgemne (10sp) og masteroppgaven (50 sp).
Flere alternative emner tilbys som valgemne i studiet. Det vil kunne variere hvilke dette er.
Utover den tiden som er avsatt til masteroppgaven mot slutten av studiet, vil innretning mot og motivering til dette arbeidet være gjennomgående i hele studieforløpet. Studentene velger tema for masteroppgaven og får tildelt veileder innen utgangen av 2. semester.

Hva kan du bli

Studiet kvalifiserer for faglige og administrative stillinger på ulike organisatoriske nivå i helse- og omsorgs- og sosialtjenesten, planleggings- og utredningsstillinger i stat og kommune, fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesentre og helse- og sosialfaglig utdanning.

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til PhD-studier. Studentens fagbakgrunn vil kunne være bestemmende for hvilke PhD program det er relevant å søke. Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr PhD-studier i helse og medisin.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger  4036 Stavanger  mailto:post@uis.nopost@uis.no ​tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)