en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Helsesykepleie - master

Utvekslingssemester
4. semester
Opplegg for utvekslingen
Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst. At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om! Det forebyggende helsearbeidet helsesykepleiere er en del av er tett knyttet til både store og små endringer i samfunnet vårt. Gjennom et utvekslingsopphold i utlandet vil du få et unikt innblikk i andre samfunnsperspektiv som vil være både verdifullt og nyttig i arbeidet som helsesykepleier.
På master-programmet i helsesykepleie er det lagt til rette for utveksling i 4. semester. Under utenlandsoppholdet må du ta emner tilsvarende MHEP14 Helsesykepleietjeneste - kliniske studier (10 studiepoeng, 8 uker praksis) og MHEPRO Prosjektplan for masteroppgaven (10 studiepoeng). Hvis du i tillegg velger et emne som tilsvarer et valgemne fra 5. semester på 10 studiepoeng, kan du få fritak for dette emnet i 5. semester.
Praksisperioden for 2020/2021 varer f.o.m. 18. januar 2021 t.o.m. 12. mars 2021.
Utenlandsoppholdet må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide.
Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson
Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: