en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Helsesykepleie - master


Obligatoriske fag SP Semester
MHE130_1 Helsesykepleiers arbeidsmetoder 10
1 2 4 5 6

Velg Master eller videreutdanning

Utveksling
U_M-HELSØS Utveksling - 20 SP  
1 2 3 5 6
Ved UiS SP Semester
MHEP14_1 Helsesykepleietjeneste - kliniske studier 10
1 2 3 5 6
MHEPRO_1 Prosjektplan for masteroppgaven 10
1 2 3 5 6
Obligatoriske emner SP Semester
MHEMAS_1 Masteroppgave i helsesykepleie 30
1 2 3 4
Valgemner (10 studiepoeng) SP Semester
MHV261_1 Helseteknologi i en klinisk hverdag 10
1 2 3 4 6
MHV263_1 Simuleringsbasert læring 10
1 2 3 4 6
MHV264_1 Patient safety - theory and practice 10
1 2 3 4 6
MHV266_1 Profesjonsveiledning 10
1 2 3 4 6
MHV268_1 Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i ... 10
1 2 3 4 6
MHV269_1 Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid... 10
1 2 3 4 6
MRP210_1 Arbeidsliv og rus 10
1 2 3 4 6
Obligatorisk emne SP Semester
MHEFOR_1 Fag- og profesjonsutvikling 5
1 2 3 5 6
MHEP14_1 Helsesykepleietjeneste - kliniske studier 10
1 2 3 5 6
Obligatoriske fag SP Semester
MHV140_2 Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi 10
2 3 4 5 6
MHE110_1 Grunnlagsforståelse og rammebetingelser 10
2 3 4 5 6
MHE120_1 Barn og unges helse og utvikling 20
1 4 5 6
MHV142_1 Forskningsmetode I 10
1 3 4 5 6
MHE130_1 Helsesykepleiers arbeidsmetoder 10
1 2 4 5 6

Velg Master eller videreutdanning

Utveksling
U_M-HELSØS Utveksling - 20 SP  
1 2 3 5 6
Ved UiS SP Semester
MHEP14_1 Helsesykepleietjeneste - kliniske studier 10
1 2 3 5 6
MHEPRO_1 Prosjektplan for masteroppgaven 10
1 2 3 5 6
Obligatoriske emner SP Semester
MHEMAS_1 Masteroppgave i helsesykepleie 30
1 2 3 4
Valgemner (10 studiepoeng) SP Semester
MHV261_1 Helseteknologi i klinisk praksis 10
1 2 3 4 6
MHV263_1 Simuleringsbasert læring 10
1 2 3 4 6
MHV264_1 Pasientsikkerhet - teori og praksis 10
1 2 3 4 6
MHV266_1 Profesjonsveiledning 10
1 2 3 4 6
MHV268_1 Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i ... 10
1 2 3 4 6
MHV269_1 Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid... 10
1 2 3 4 6
MRP210_1 Arbeidsliv og rus 10
1 2 3 4 6
Obligatorisk emne SP Semester
MHEFOR_1 Fag- og profesjonsutvikling 5
1 2 3 5 6
MHEP14_1 Helsesykepleietjeneste - kliniske studier 10
1 2 3 5 6