en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter fullført studieprogram skal studenten:
Kunnskap

 • ha inngående kunnskap om forebyggende helsearbeid, i historisk og nåtidig perspektiv
 • ha inngående kunnskap om utfordringer og aktuelle områder for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • ha god kunnskap om vitenskapelig tenkesett, teorier og metoder
 • ha god kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk.

Ferdigheter
 • kunne analysere problemstillinger knyttet til forebyggende helsearbeid arbeid overfor barn, unge og familier
 • kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltet
 • kunne utøve helsesøsterfaglig arbeid
 • kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kunne gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldene forskningsetiske normer, og formidle resultatet av dette til akademia, eget fagfelt og allmennheten.

Generell kompetanse
 • kunne ivareta helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid til barn, unge og deres familier på en ansvarlig, selvstendig og kompetent måte, også på nye områder og i uforutsette situasjoner
 • kunne vurdere og ta stilling til kvalitetsaspekter i faget, inkludert implementering av ny kunnskap
 • kunne formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og til allmenheten
 • kunne synliggjøre, initiere og gjennomføre fagutviklings- og forskningsoppgaver innen forebyggende helsearbeid arbeid, herunder nytenkning og innovasjonsprosesser.