en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
BBA370_1 Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institus... 30
1 2 3 4 6
BBABAC_5 Bacheloroppgave med forskningsmetode 30
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
BBA260_1 Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet 30
1 2 4 5 6
BBA370_1 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge 30
1 2 3 4 6
BBABAC_5 Bacheloroppgave med forskningsmetode 30
1 2 3 4 5

4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

4. semester praksis gjennom UiS SP Semester
BBAP20_1 Praksis 30
1 2 3 5 6
4. semester praksis gjennom utveksling
U_B-BARNEV Utveksling - 30 SP  
1 2 3 5 6
Obligatoriske emner SP Semester
BBA101_1 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø 15
2 3 4 5 6
BBA102_1 Utsatte barn og unge 15
2 3 4 5 6
BBA103_1 Velferdspolitikk og velferdsorganisering 15
1 3 4 5 6
BBA104_1 Velferdsrett 15
1 3 4 5 6
BBA201_1 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge 15
1 2 4 5 6
BBA202_1 Saksbehandling i barnevernstjenesten 15
1 2 4 5 6
BBA301_1 Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og u... 15
1 2 3 4 6
BBA302_1 Samarbeid og mestring av yrkesrollen 15
1 2 3 4 6
BBABAC_6 Bacheloroppgave 15
1 2 3 4 5
BBA303_1 Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold 15
1 2 3 4 5

Velg 4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

4. semester praksis gjennom utveksling
U_B-BARNEV Utveksling - 30 SP  
1 2 3 5 6
4. semester praksis gjennom UiS SP Semester
BBAP20_2 Kunnskapsbasert praksis 30
1 2 3 5 6