en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevernspedagogutdanningen i Norge er en sosialarbeiderutdanning rettet mot barn og unge. Sosialpedagogisk arbeid er betegnelsen på barnevernspedagogenes yrkesutøvelse.
Alle barn har rett til en god oppvekst. Som barnevernspedagog er det ditt ansvar å bidra til at barn og unge får det. Du vil få et krevende, variert og betydningsfullt yrke.
Utdanningen gjør deg kvalifisert til å arbeide sosialpedagogisk i direkte kontakt med utsatte barn og unge og deres familier i hjem, skole og fritidsmiljø. Å arbeide sosialpedagogisk innebærer å sikre barn og unges utvikling, og legge til rette for at de blir inkludert og får delta i samfunnet.
Barnevernspedagoger er ansatt i kommunal eller statlig barneverntjeneste, i institusjoner, i oppsøkende arbeid, innen skole, i frivillige organisasjoner og på en rekke andre arenaer hvor barn og unge befinner seg.
Studiet er et heltidsstudium og består av emner som tar utgangspunkt i sosialpedagogikk, pedagogikk, juss og psykologi. Det fjerde semesteret er satt av til ekstern praksis. Det er også mulighet for å ta praksis i utlandet.
Ved Universitetet i Stavanger kan du gjennom vårt bachelorprogram bli barnevernspedagog i et sterkt fagmiljø med nærhet til andre profesjonsutdanninger, masterutdanninger, doktorgradsprogrammer og et aktivt forskningsmiljø.
Etter at du er ferdig med bachelorutdanningen kan du søke deg inn på et toårig masterprogram.

Rammeplan

Om studiet
Utdanningen er styrt av "Rammeplan og forskrift for barnevernpedagogutdanning" (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005) og St. Meld. 13 «Utdanning for velferd. Samspill i praksis» (2011-2012). Utdanningsløpet er strukturert etter utdanningsspesifikke emner som integrerer de fagområdene som rammeplanen krever:
Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner (48 studiepoeng)
Psykologiske og helsefaglige emner (33 studiepoeng)
Pedagogiske emner (24 studiepoeng)
Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (75 studiepoeng)

Fagplan

Utdanningen er styrt av "Rammeplan og forskrift for barnevernpedagogutdanning" (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2005) og St. Meld. 13 «Utdanning for velferd. Samspill i praksis» (2011-2012). Utdanningsløpet er strukturert etter utdanningsspesifikke emner som integrerer de fagområdene som rammeplanen krever:
Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner (48 studiepoeng) Psykologiske og helsefaglige emner (33 studiepoeng) Pedagogiske emner (24 studiepoeng) Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (75 studiepoeng)

Hva kan du bli

Bachelorstudier i barnevern gir yrkestittel barnevernspedagog. Barnevernspedagoger arbeider som ansatte i kommunal eller statlig barneverntjeneste, i institusjoner, i oppsøkende arbeid, innen skolen, i frivillige organisasjoner og på en rekke andre arenaer.

Etter at du er ferdig med bachelorutdanningen, kan du søke deg inn på et toårig masterprogram.

Emneevaluering

Programmet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Kontaktinformasjon

Institutt for sosialfag, telefon 51834100.

Instituttleder Einar Engebretsen