en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lektorutdanning for trinn 8-13

Lektorprogram i humanistiske fag eller realfag gir undervisningskompetanse i to fag, hvorav det ene faget gjennomføres på masternivå. Programmet bygger på Forskrift for rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13.
Utdanningen følger et integrert løp gjennom fem år, hvor studenten får mulighet til å trekke gjensidig veksel på erfaringer fra sine to undervisningsfag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis gjennom hele studieløpet. Undervisningsspråk er i utgangspunktet norsk, men dersom et annet språk inngår i studiet, vil undervisningen foregå på det aktuelle språket.

Fagplan

Har du lyst til å arbeide med mennesker? Er du i tillegg samfunnsengasjert og har evnen til å formidle og kommunisere? Da bør du søke lektorutdanningen.
Om studiet
Lektorutdanning for trinn 8-13 er et femårig studium som gir deg en kombinasjon av faglig fordypning, kunnskap om læring og praktisk erfaring med å undervise. Etter endt studium har du en mastergrad og retten til å kalle deg lektor.
Hva lærer du?
Under studiet får du kompetanse til å undervise i to fag på ungdomstrinnet i grunnskolen og på videregående skole. Fag 1 er fordypningsfaget du tar master i. Du kan velge mellom historie, nordisk, engelsk, matematikk, fysikk og kjemi. Fag 2 utgjør en årsenhet, og her kan du velge mellom historie, nordisk, engelsk, matematikk, fysikk, kjemi, religion, samfunnsfag, naturfag og idrett.
Det inngår 100 dager obligatorisk praksis i løpet av de fem årene. Du vil lære å planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til de nasjonale læreplanene. Du vil få det pedagogiske grunnlaget du trenger for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis.
Hva kan du bli?
Etter dette studiet får du tittelen lektor, og du er kvalifisert for å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Hva kan du bli

Gjennom lektorprogrammet skal studentene bli bevisste på sitt eget faglige ståsted og personlige holdninger til lærerarbeidet. De skal møte utfordringer både gjennom praksisopplæring og gjennom teoristudier, slik at de utvikler dyktighet, innsikt og evne til faglig, pedagogisk og fagdidaktisk refleksjon i arbeidet som lektor i skolen.
I løpet av studiet skal studentene videreutvikle kompetanse på følgende områder: faglig kompetanse, skolen i samfunnet, etikk, pedagogikk og fagdidaktikk, samhandling og kommunikasjon og endring og utvikling. Fullført studium gir rett til tittelen lektor og kvalifiserer for undervisningsstillinger på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Lektorprogrammet kan også kvalifisere for videre studier på doktorgradsnivå.

Utenlandsopphold

Det legges til rette for at 2. år i lektorprogrammet kan gjennomføres helt eller delvis ved en utenlandsk institusjon, i emner i tilknytning til studentenes fag 2 og 6. og 7. semester i fag 1.

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator Anne-Marie Nygaard
anne-marie.nygaard@uis.no
Tlf: 51 83 35 12 

Praksiskoordinator Thomas W. Gabrielsen

thomas.gabrielsen@uis.no
Tlf: 51 83 22 07 

Praksiskoordinator Benthe Lill Wian
benthe.l.wian@uis.no
Tlf: 51 83 35 21

Hulda Garborgs hus