en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lektorutdanning for trinn 8-13

Lektorutdanningen for trinn 8-13 i humanistiske fag eller realfag gir undervisningskompetanse i to fag, hvorav det ene faget gjennomføres på masternivå. Programmet bygger på Forskrift for rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13.
Utdanningen følger et integrert løp gjennom fem år, hvor studenten får mulighet til å trekke gjensidig veksel på erfaringer fra sine to undervisningsfag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis gjennom hele studieløpet. Undervisningsspråk er i utgangspunktet norsk, men dersom et annet språk inngår i studiet, vil undervisningen foregå på det aktuelle språket.

Rammeplan

Forskrift om rammeplan for lektorutdanningen for trinn 8-13:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/rammeplanen/lektorutdanning.pdf

Fagplan

Lektorutdanning for trinn 8-13 er et femårig studium som består av 300 studiepoeng. De er fordelt på følgende vis:
Humanistiske fag: Fag 1: 165 studiepoeng Fag 2: 60 studiepoeng Pedagogikk: 30 studiepoeng Fagdidaktikk: 30 studiepoeng Ex.phil: 7,5 studiepoeng Ex.paed: 7,5 studiepoeng Praksis: 100 dager
Realfag: Fag 1: 170 studiepoeng Fag 2: 60 studiepoeng Pedagogikk: 30 studiepoeng Fagdidaktikk: 30 studiepoeng Ex.phil: 5 studiepoeng Ex.paed: 5 studiepoeng Praksis: 100 dager

Emneevaluering

Emnene i programmet blir evaluert minimum en gang i løpet av en treårsperiode. Evalueringen foregår ved bruk av elektroniske studentundersøkelser.