en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lektorutdanning for trinn 8-13

Lektorutdanningen for trinn 8-13 i humanistiske fag eller realfag gir undervisningskompetanse i to fag, hvorav det ene faget gjennomføres på masternivå. Programmet bygger på Forskrift for rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13.
Utdanningen følger et integrert løp gjennom fem år, hvor studenten får mulighet til å trekke gjensidig veksel på erfaringer fra sine to undervisningsfag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis gjennom hele studieløpet. Undervisningsspråk er i utgangspunktet norsk, men dersom et annet språk inngår i studiet, vil undervisningen foregå på det aktuelle språket.

Rammeplan

Forskrift om rammeplan for lektorutdanningen for trinn 8-13:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/rammeplanen/lektorutdanning.pdf

Fagplan

Lektorutdanning for trinn 8-13 er et femårig studium som består av 300 studiepoeng. De er fordelt på følgende vis:
Humanistiske fag: Fag 1: 165 studiepoeng Fag 2: 60 studiepoeng Pedagogikk: 30 studiepoeng Fagdidaktikk: 30 studiepoeng Ex.phil: 7,5 studiepoeng Ex.paed: 7,5 studiepoeng Praksis: 100 dager
Realfag: Fag 1: 170 studiepoeng Fag 2: 60 studiepoeng Pedagogikk: 30 studiepoeng Fagdidaktikk: 30 studiepoeng Ex.phil: 5 studiepoeng Ex.paed: 5 studiepoeng Praksis: 100 dager

Hva kan du bli

Etter dette studiet får du tittelen lektor, og du er kvalifisert for å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Mastergraden er på et akademisk nivå som kan kvalifisere for opptak til relevante tredje syklus studier.

Emneevaluering

Emnene i programmet blir evaluert minimum en gang i løpet av en treårsperiode. Evalueringen foregår ved bruk av elektroniske studentundersøkelser.

Utenlandsopphold

Utvekslingssemester
4. semester: Ta andre halvdel av ditt fag 2 i utlandet.

6. semester: Skriv bacheloroppgave og ta emner ved Det norske studiesenteret i York (studenter med engelsk som fag 1)

Utdanningsplanen på lektorstudiet åpner også for utveksling i 7. semester (masternivå), men erfaringsmessig er det mer utfordrende å finne emner ved partneruniversitetene på masternivå, så det er absolutt å anbefale å reise ut i 4. semester.

Hvorfor et utenlandsopphold?
Den norske skolen er i høyeste grad internasjonal med behov for lærere med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av elever. Ved å ta deler av studiet ditt i utlandet, vil du få personlig erfaring med hvordan det er å bo og leve i et annet land, i tillegg til å utvide din faglige horisont.

Opplegg for utvekslingen
Utveksling i 2. studieår gir deg i tillegg mulighet til å ta emner i utlandet som godkjennes som del av fag 2 i lektorutdanningen din. I lektorstudiet kan du velge mellom følgende fag: Engelsk, historie, nordisk, religionsvitenskap, matematikk, naturfag, samfunnsfag og idrett. Husk at emnene du tar under utenlandsoppholdet ikke må overlappe med øvrige emner i studieløpet.

I 4. semester er det lagt inn 2 uker med praksis. Det er en stor fordel om praksis kan gjennomføres i utlandet når du er på utveksling, men det er ikke alle universitetene som kan tilby det. Kontakt studiekoordinator for å få mer informasjon om ulike alternativer for gjennomføring av praksis.

Aktuelle utvekslingsavtaler
På de universitetene i utlandet som er anbefalt for lektorstudentene, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Anne Marie Nygaard, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator Anne-Marie Nygaard anne-marie.nygaard@uis.no Tlf: 51 83 35 12 

Praksiskoordinator Thomas W. Gabrielsen thomas.gabrielsen@uis.no Tlf: 51 83 22 07 

Praksiskoordinator Benthe Lill Wian benthe.l.wian@uis.no Tlf: 51 83 35 21

Hulda Garborgs hus