en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Religionsstudier - årsstudium

Religionsstudier skal gi deg kunnskap om hvordan religioner og livssyn spiller en rolle for samfunn, kulturer og enkeltmennesker. Tro er for mange en viktig identitetsskapende faktor, og trosspørsmål et eksistensielt anliggende, knyttet til livsmening og verdensanskuelse. Religionsstudier gir en grunnleggende, bred og systematisk innføring i livssyn, religion, tro og praksis med særlig vekt på kristendommen. Det gir en kompetanse til å forstå en stadig mer globalisert verden. Faget trekker veksler på elementer fra basisfag som teologi, religionsvitenskap, idéhistorie og andre fagområder.
Årsstudiet i religion tilbys som et samarbeid mellom UiS og VID vitenskapelige høyskole. Faglærere fra begge institusjoner vil delta i undervisningen på alle emner i årsstudiet. Undervisningssted og eksamensavvikling er delt mellom UiS og VID.
Arbeidsformer
Forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner i regionen. Det blir vanligvis gitt tilbud om en studietur til Midtøsten i løpet av studieåret.

Hva kan du bli

Tilbudet om årsstudium er først og fremst rettet mot dem som ønsker å ta ett år med fagutdannelse, enten for å bruke det i en universitetsgrad, eller som etterutdanning, for eksempel for å få undervisningskompetanse i faget.
Jobbmuligheter
Et årsstudium i seg selv er ikke en universitetsgrad og kvalifiserer ikke for et yrke, men 60 SP religionsstudier kan inngå i en bachelorgrad. Har du en bachelor som inkluderer 60 SP religion, og i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), har du undervisningskompetanse i faget på grunn- og videregående nivå.
Praktisk informasjon
Timeplaner blir utarbeidet frem mot semesterstart og legges da ut på våre nettsider, samt på det nettbaserte læringssystemet Canvas. Alle studenter vil få en brukerkonto på Canvas, og plikter å holde seg orientert om det som legges ut her av informasjon, både av administrativ og faglig art.