en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nordisk fordypning

Studiet skal gi studenten en fordypning i avgrensede områder og problemstillinger innen nordisk språk og litteratur.
Programmets oppbygning
15 SP av fordypningen er plassert i høstsemesteret, mens selve oppgavedelen på 15 SP ligger i vårsemesteret. Søknadsfrist for eksterne søkere er 1. august for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Søknadsskjema legges ut på våre nettsider.
Nordisk fordypning er satt sammen av ett emne på 15 SP med tema innenfor både språkfeltet og litteratur, og ett emne på 15 SP hvor du skal skrive et selvstendig forskningsarbeid under faglig veiledning.

Hva kan du bli

Fordypningsstudiet gir sammen med andre studier (totalt 180 SP) kompetanse til masterstudier i nordisk og lesevitenskap.