en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gjennom årsstudiet vil du få kunnskap om og innsikt i sentrale tema innenfor nordisk språk og litteratur. Det skal gi grunnlag for en forståelse av sammenhenger mellom språk, tekst, kultur og identitet. Du vil utvikle og oppøve evnen til selvstendig analyse og tolkningsarbeid, og til å formulere resultatene fra slikt arbeid på en faglig adekvat måte.
For mer utførlig beskrivelse av emnenes innhold og læringsutbytte, les de enkelte emnebeskrivelser.