en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nordisk - årsstudium


Årsstudiet gir både grunnleggende kunnskaper om nordisk (særlig norsk) språk og om språkutviklingen i Norge og de andre nordiske landene, og om nordisk (særlig norsk) litteratur og litteraturhistorie.

Arbeidsform

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid samt muntlige og skriftlige øvelser.

Hva kan du bli


Årsstudiet i nordisk kvalifiserer for fordypning i nordisk.

Selv om 60 SP nordisk kan inngå i en bachelorgrad, anbefales det å søke seg direkte inn på et bachelorprogram fremfor å begynne på et årsstudium. Bachelormodellen ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) legger opp til at studenten tar to fag, fag 1 og fag 2.

Tilbudet om årsstudium er først og fremst rettet mot dem som ønsker å ta ett år med fagutdannelse, enten for å bruke det i en universitetsgrad ved et annet lærested enn IKS, eller som etterutdanning, for eksempel for å få undervisningskompetanse i faget. Årsstudiet er ikke beregnet på dem som sikter mot en bachelorgrad ved IKS.

Jobbmuligheter

Et årsstudium er isolert sett ikke en universitetsgrad og kvalifiserer ikke for et yrke, men 60 SP nordisk kan inngå i en bachelorgrad. Har du en bachelor der minimum 60 SP nordisk inngår, og i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), har du undervisningskompetanse i norsk på grunn- og videregående nivå.

Nordisk er for øvrig nyttig i alle yrker som krever språklig kompetanse.

Praktisk informasjon

Timeplaner blir utarbeidet frem mot semesterstart og legges da ut på våre nettsider, samt på det nettbaserte læringssystemet Canvas. Alle studenter ved UiS vil få en brukerkonto på Canvas, og plikter å holde seg orientert om det som legges ut her av informasjon, både av administrativ og faglig art.