en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium


Obligatoriske emner - fordypning i engelsk språk og litteratur SP Semester
ENG115_1 En introduksjon til engelskspråklig litterat... 15
1 2 3 4 6
ENG270_1 Fordypning i engelsk språk og litteratur 15
1 2 3 4 6
ENG370_1 Fordypning i engelsk med oppgave 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner - fordypning i engelsk språk og litteratur SP Semester
ENG115_1 En introduksjon til engelskspråklig litterat... 15
1 2 3 4 6
ENG270_1 Fordypning i engelsk språk og litteratur 15
1 2 3 4 6
ENG370_1 Fordypning i engelsk med oppgave 15
1 2 3 4 5

Valg av fag 2 (for samfunnsfag, kontakt din studiekoordinator)

Historie - fag 2 SP Semester
HIS145_1 Europeisk historie fra antikken til nytid 15
1 2 4 5 6
HIS195_1 Byens historie 15
1 2 4 5 6
HIS165_1 Moderne historie 15
1 2 3 5 6
HIS175_1 Hva er historie? Om historiografi, historisk ... 15
1 2 3 5 6
Religion - fag 2 SP Semester
REL115_1 Religionsvitenskap, jødedom og islam 15
1 2 4 5 6
REL145_1 Bibelen og kristendommens historie 15
1 2 4 5 6
REL165_1 Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjo... 15
1 2 3 5 6
REL175_1 Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet 15
1 2 3 5 6
Nordisk - fag 2 SP Semester
NOR145_1 Tekst i kontekst 15
1 2 4 5 6
NOR175_1 Språkstruktur og språkvariasjon 15
1 2 4 5 6
NOR115_1 Nordisk språk og språkhistorie 15
1 2 3 5 6
NOR165_1 Tekst og tolkning: litterær og retorisk anal... 15
1 2 3 5 6
Obligatoriske emner - fordypning i engelsk språk og litteratur SP Semester
EXFAC100_1 Examen facultatum 7.5
2 3 4 5 6
EXPHIL100_1 Examen philosophicum 7.5
2 3 4 5 6
ENG145_1 Innføring i engelsk språk 15
2 3 4 5 6
ENG175_1 Amerikansk litteratur og kultur 15
1 3 4 5 6
ENG195_1 Engelsk fonetikk og fonologi 15
1 3 4 5 6
ENG115_1 En introduksjon til engelskspråklig litterat... 15
1 2 3 4 6
ENG270_1 Fordypning i engelsk språk og litteratur 15
1 2 3 4 6
ENG370_1 Fordypning i engelsk med oppgave 15
1 2 3 4 5

Valg av fag 2 (for samfunnsfag, kontakt din studiekoordinator)

Historie - fag 2 SP Semester
HIS145_1 Europeisk historie fra antikken til nytid 15
1 2 4 5 6
HIS195_1 Byens historie 15
1 2 4 5 6
HIS165_1 Moderne historie 15
1 2 3 5 6
HIS175_1 Hva er historie? Om historiografi, historisk ... 15
1 2 3 5 6
Religion - fag 2 SP Semester
REL115_1 Religionsvitenskap, jødedom og islam 15
1 2 4 5 6
REL145_1 Bibelen og kristendommens historie 15
1 2 4 5 6
REL165_1 Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjo... 15
1 2 3 5 6
REL175_1 Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet 15
1 2 3 5 6
Nordisk - fag 2 SP Semester
NOR145_1 Tekst i kontekst 15
1 2 4 5 6
NOR175_1 Språkstruktur og språkvariasjon 15
1 2 4 5 6
NOR115_1 Nordisk språk og språkhistorie 15
1 2 3 5 6
NOR165_1 Tekst og tolkning: litterær og retorisk anal... 15
1 2 3 5 6