en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Engelsk - årsstudium

Engelsk er det viktigste språket i verden i dag. Det er morsmål for 375 millioner mennesker og et viktig andrespråk for langt flere. Engelsk årsstudium gir allmenn innføring i engelsk språk og i engelskspråklig litteratur og samfunnsliv.
Arbeidsformer
Undervisning foregår som forelesninger, seminarer, gruppearbeid, muntlige og skriftlige øvelser. Instituttet har også en språklab som studentene oppfordres til å benytte. For nærmere beskrivelser, se emnebeskrivelsene.
Det gis vanligvis et tilbud om en studietur til York i løpet av årsstudiet.

Hva kan du bli

Et årsstudium i engelsk kvalifiserer for opptak til engelsk fordypning.
Selv om 60 SP engelsk kan inngå i en bachelorgrad, anbefales det å søke seg direkte inn på et bachelorprogram fremfor å begynne på et årsstudium. Et årsstudium er isolert sett ikke en grad. Bachelormodellen ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) legger opp til at studenten tar to fag, et fag 1 og et fag 2.
Tilbudet om årsstudium er først og fremst rettet mot dem som ønsker å ta ett år med fagutdannelse, enten for å bruke det i en universitetsgrad ved et annet lærested enn IKS, eller som etterutdanning, for eksempel for å få undervisningskompetanse i faget. Årsstudiet er ikke beregnet på dem som sikter mot en bachelorgrad ved IKS.
Jobbmuligheter
Et årsstudium i seg selv er ikke en universitetsgrad og kvalifiserer ikke for et yrke, men 60 SP engelsk kan inngå i en bachelorgrad. Har du en bachelor der minimum 60 SP engelsk inngår, og i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), har du undervisningskompetanse i faget på grunn- og videregående nivå.
Engelsk er verdens hovedspråk for fag- og kunnskapsformidling på akademisk og vitenskapelig nivå.
Språket er viktig i data- og mediesammenheng, i teknologi og oljeindustri, i internasjonal politikk, handel og reiseliv og i ulike kultursammenhenger. Engelskfaget åpner for økt innsikt i den anglo-amerikanske kulturarven, som også er en del av vår egen kulturarv, og for nye perspektiver på vårt felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag. Engelsk er òg et viktig språk over store deler av Afrika og Asia. Døren til kunnskap om disse kulturene vil oftest være gjennom det engelske språk.
Praktisk informasjon
Timeplaner blir utarbeidet frem mot semesterstart og legges da ut på våre nettsider, samt på det nettbaserte læringssystemet Canvas. Alle studenter ved UiS vil få en brukerkonto på Canvas, og plikter å holde seg orientert om det som legges ut her av informasjon, både av administrativ og faglig art.