en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Med master i samfunnssikkerhet blir du kvalifisert for arbeid innenfor ulike områder som for eksempel industriell virksomhet, offentlig forvaltning og tjenesteyting, privat tjenesteyting, undervisning, forskning og humanitært arbeid. Studiet er et tverrfaglig samarbeid mellom Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Fagplan

Masterstudiet omfatter 120 studiepoeng, og er bygd opp av 9 emner som hvert gir 10 studiepoeng, til sammen 90 studiepoeng, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.
Følgende emner er obligatoriske: Risiko og samfunnssikkerhet (MSA115), Infrastruktur og sårbarhet (SAM500), Risikobasert styring (SAM510), Krisehåndtering (MSA125) og Philosophy of Science and Research Methods (MEE140). I tillegg må studentene gjennomføre et metodeemne på 10 studiepoeng, og kan velge mellom Kvalitative metoder (MEN115), Kvantitative metoder (MEN 215) og Applied Social Science Research Methods (MEE115).
I tredje semester kommer et obligatorisk oppgaveseminar (uten studiepoeng) som forberedelse til masteroppgaven. Studentene velger en fordypningsretning med 3 spesialiseringsemner på 10 studiepoeng hver. Spesialiseringsemner tilbys i tredje semester. Studentene må velge sine spesialiseringsemner blant de anbefalte emner innen fordypningsretningen. Dersom en ønsker å erstatte anbefalte emner, må det skje ved søknad. Denne leveres instituttadministrasjonen.

Hva kan du bli

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen de fleste områder. I virksomheter og forvaltningen er det behov for slik kompetanse ved oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsforskrifter (HMS), miljørettet helsevern, og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), deltakelse i nødhjelpsoperasjoner og krisehåndtering i privat og offentlig regi.

Studieprogrammet kvalifiserer kandidatene til arbeid med sikkerhetstema innenfor ulike typer stillinger som saksbehandler, rådgiver, konsulent eller i ledelsesfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder.

Fullført studium kan kvalifisere for opptak på doktorgradsstudium ved UiS innen fagområde risikostyring og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.

Utenlandsopphold

Utvekslingssemester
3 semester

Opplegg for utvekslingen
For studenter som er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefales det et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.

I 3. semester på studieprogrammet er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner samt et obligatorisk oppgaveseminar på 0 SP. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret. Planleggingen bør starte i god tid.

Andre faglig anbefalte læresteder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Stine Thu Johannessen

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Tlf. 51 83 17 15, e-post: iorp.service@uis.no.