en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Endringsledelse - masterstudium


Obligatoriske emner SP Semester
MEN115_1 Kvalitative metoder 10
1 2 4
MEN200_2 Oppgaveseminar 0
1 2 4
MEN215_1 Kvantitative metoder 10
1 2 4
MENMAS_1 Masteroppgave i endringsledelse 30
1 2 3
Anbefalte valgemner i 3. semester - 10 SP SP Semester
GEN530_1 Nordic models for gender equality and welfare... 10
1 2 4
MSA115_1 Risiko og samfunnssikkerhet 10
1 2 4
MSA280_1 Beslutninger i kriser 10
1 2 4
IND630_1 Strategi og ledelse 10
1 2 4
MEE100_1 Societal transition and transformation - Ener... 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MEN105_1 Organisasjon, ledelse og samfunn 10
2 3 4
MEN125_1 Organisasjonsutvikling 10
2 3 4
MKK100_1 Vitenskapsteori med etikk 10
2 3 4
MEN115_1 Kvalitative metoder 10
1 3 4
MEN135_1 Organisasjonsendring og implementering 10
1 3 4
MEN215_1 Kvantitative metoder 10
1 3 4
MENMAS_1 Masteroppgave i endringsledelse 30
1 2 3

3. semester, emner ved UiS eller utveksling

Anbefalte valgemner i 3. semester - 30 SP SP Semester
MEN165_1 Endringsledelse - fra teori til praksis 10
1 2 4
MEE100_1 Societal transition and transformation - Ener... 10
1 2 4
MEN255_1 Ledelse og regulering av HMS 10
1 2 4
MSA115_1 Risiko og samfunnssikkerhet 10
1 2 4
MENPRA_1 Praksis i endringsledelse 20
1 2 4
GEN530_1 Nordic models for gender equality and welfare... 10
1 2 4
GEN550_1 A posthuman era? New theoretical reflections ... 10
1 2 4
GEN560_1 Intersectionality: critical perspectives on d... 10
1 2 4
Utveksling
UTV-IMKS30 Utveksling ved IMKS  
1 3 4