en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.


For opptak til mastergraden i matematikk og fysikk må studenten ha en bachelor i matematikk og/eller fysikk, eller grad med tilsvarende tilstrekkelig bredde og dybde i fysikk- og matematikkemner. Det er satt et nedre karaktergjennomsnitt for opptak på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.Dersom det er færre kvalifiserte søkere enn studieplasser, kan søkere som ikke oppfyller kravene til opptak gis betinget opptak når de mangler inntil 10 studiepoeng. Manglende studiepoeng må avlegges innen 1 år etter oppstart på studiet.


Søknad registreres på http://www.fsweb.no/soknadsweb. Dersom du skal søke opptak på grunnlag av realkompetanse, må du ta kontakt med opptakskontoret.Søknad: via lokalt opptak - Søknadsweb.

Søknadsfrist: 15. april.