en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme

Hva kan du bli

Våre tidligere studenter har jobber innen:

  • Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempl teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.
  • Forskning og utvikling i industri,for eksempel oljebransje, fornybar energi, space technology, machine learning og kunstig intelligens.
  • Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og tall/matematikkforståelse og bruk av datamaskiner. Vi samler stadig mer data, og tallforståelse er viktig for å kunne utnytte disse på en god måte. (Analytikerstillinger, finans og forsikringsbransje med mer)
  • Undervisning på videregående nivå (lektor).


Les mer på vår Q&A!

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Utenlandsopphold

Utvekslingssemester
2 semester
Opplegg for utvekslingen
I 2. semester på masterprogrammet i matematikk og fysikk er det satt opp 30 studiepoeng med fordypningsemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.
Andre faglig anbefalte læresteder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/
Ta kontakt med studieseksjonen for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til studieplanen.
Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Eli Drange Vee
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no