en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Masterprogrammet i biologisk kjemi har to spesialiseringer, biologisk kjemi og kjemi. Dette er et internasjonalt program, og undervisningsspråket er engelsk. Hovedformålet med programmet er at studenten skal få avansert kunnskap innen biologisk kjemi / kjemi. Studiet består av 120 studiepoeng (ECTS) totalt, tatt over 2 år.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Studiet består av en undervisnings- og en forskningsdel. Undervisningsdelen består av en felles del på 30 studiepoeng i biologisk kjemi og kjemi emner, og 30 studiepoeng fordypningsemner i hver spesialisering. Forskningsdelen som resulterer i en masteroppgave består av 60 studiepoeng. Studenten skal utføre en opplært original vitenskapelig forskning; inkludert planlegging, eksperimenter, datainnsamling, teori og metodeutvikling, evaluering, analyse og diskusjon, som passer for fagområdet. Studenten skal også skaffe seg kunnskap om hvordan man rapporterer og presenterer vitenskapelige resultater.
Emnebeskrivelsen på nettet gir informasjon om:
- Pensumlitteratur
- Arbeids- og undervisningsformer
- Vurderingsformer
- Emneevalueringsformer
Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli

Studiet kvalifiserer for arbeid i et bredt spekter av stillinger innenfor ulike forsknings- og industribedrifter. Dette kan være offentlige og private forskningsinstitusjoner, laboratorier, sykehus, oljeindustri, matvareindustri, akademiske institusjoner eller konsulentfirmaer. Etter fullført mastergrad kan du også kvalifisere til opptak til et doktorgradsprogram.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Utenlandsopphold

I 2. semester på masterprogrammet i biologisk kjemi er det lagt til rette for utveksling. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Faglig anbefalte læresteder:
- Queensland University of Technology, Australia
- Universidad Católica de Valencia, Spania
- University of Otago, New Zealand
Andre aktuelle læresteder
- Lunds Tekniska Högskola ved Lunds Universitet, Sverige
- Ulm University, Tyskland
- University of Oldenburg, Tyskland
- University of Twente, Nederland
Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard UNIS.
Ta kontakt med studieseksjonen for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til studieplanen.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-mail: post-tn@uis.no