en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi og administrasjon - masterstudium


Obligatoriske fellesemne SP Semester
MØAMAS_1 Master Thesis 30
1 2

Økonomisk-administrative fag - Spesialiseringsretning

Spesialisering strategi og ledelse
Obligatoriske emner SP Semester
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
Velg 1 emner i 2. eller 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
Valg av minor eller andre valgemner
Minor Applied Finance
Minor Applied Finance-obligatorisk emne SP Semester
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
Minor Applied Finance-velg ett emne SP Semester
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
Minor Business Innovation
Minor Business Innovation-obligatorisk emne SP Semester
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
Minor Business Innovation-velg ett emne SP Semester
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Minor Economic Analysis - velg 2 emner SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
Velg 2 emner i 2. og/eller 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
Spesialisering innovasjon
Velg 2 emner i 2. og 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Valg av minor eller andre valgemner
Minor Applied Finance
Minor Applied Finance-obligatorisk emne SP Semester
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
Minor Applied Finance-velg ett emne SP Semester
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
Minor Economic Analysis - velg 2 emner SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
Velg 2 emner i 2. og 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Spesialisering økonomisk analyse
Valg 1: 3 emner i 2. og 3. semester SP Semester
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
Valg 2: 1 valgemner i 2. eller 3. semester SP Semester
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA240_1 Strategy 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Valg av minor eller andre valgemner
Minor Business Innovation
Minor Business Innovation-obligatorisk emne SP Semester
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
Minor Business Innovation-velg ett emne SP Semester
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Minor Applied Finance
Minor Applied Finance-obligatorisk emne SP Semester
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
Minor Applied Finance-velg ett emne SP Semester
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
Velg 2 valgemner i 2. og/eller 3. semester SP Semester
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA240_1 Strategy 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Spesialisering anvendt finans
Obligatorisk emne SP Semester
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
Velg 1 valgemne i 2. eller 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA240_1 Strategy 10
1 2 4
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
Valg av minor eller andre valgemner
Minor Business Innovation
Minor Business Innovation-obligatorisk emne SP Semester
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
Minor Business Innovation-velg ett emne SP Semester
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Minor Economic Analysis - velg 2 emner SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
Velg 2 valgemne i 2. og/eller 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA240_1 Strategy 10
1 2 4
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
Obligatoriske fellesemne SP Semester
MØA120_1 Microeconomic Analysis 10
2 3 4
MØA145_1 Econometric Analysis 10
2 3 4
MØAMAS_1 Master Thesis 30
1 2

Økonomisk-administrative fag - Spesialiseringsretning

Spesialisering strategi og ledelse
Obligatoriske emner SP Semester
MØA240_1 Strategy 10
2 3 4
MØA185_1 Strategic Sourcing 10
1 3 4
MØA265_1 Marketing Strategy 10
1 3 4
Velg 2 emner i 2. og/eller 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
IND520_1 Beslutningsanalyse med Excel 10
1 3 4
MØA205_1 Investments 10
1 3 4
MØA280_1 Empirical Labor Economics 10
1 3 4
MØA285_1 Economics of Energy Markets 10
1 3 4
MØA290_1 Applied game theory 10
1 3 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 3 4
MØA416_1 Management of Innovation 10
1 3 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
MØA315_1 Economics of Innovation 10
1 3 4
Valg av minor eller andre valgemner
Minor Applied Finance
Minor Applied Finance-obligatorisk emne SP Semester
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
Minor Applied Finance-velg ett emne SP Semester
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA205_1 Investments 10
1 3 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 3 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 3 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
Minor Business Innovation
Minor Business Innovation-obligatorisk emne SP Semester
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
Minor Business Innovation-velg ett emne SP Semester
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Minor Economic Analysis - velg 2 emner SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
Velg 2 emner i 2. og/eller 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
IND520_1 Beslutningsanalyse med Excel 10
1 3 4
MØA205_1 Investments 10
1 3 4
MØA280_1 Empirical Labor Economics 10
1 3 4
MØA285_1 Economics of Energy Markets 10
1 3 4
MØA290_1 Applied game theory 10
1 3 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 3 4
MØA416_1 Management of Innovation 10
1 3 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
MØA315_1 Economics of Innovation 10
1 3 4
Spesialisering innovasjon
Obligatoriske emner SP Semester
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
2 3 4
MØA315_1 Economics of Innovation 10
1 3 4
MØA416_1 Management of Innovation 10
1 3 4
Velg 2 emner i 2. og 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
IND520_1 Beslutningsanalyse med Excel 10
1 3 4
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA205_1 Investments 10
1 3 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 3 4
MØA265_1 Marketing Strategy 10
1 3 4
MØA280_1 Empirical Labor Economics 10
1 3 4
MØA285_1 Economics of Energy Markets 10
1 3 4
MØA290_1 Applied game theory 10
1 3 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 3 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Valg av minor eller andre valgemner
Minor Applied Finance
Minor Applied Finance-obligatorisk emne SP Semester
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
Minor Applied Finance-velg ett emne SP Semester
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA205_1 Investments 10
1 3 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 3 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 3 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
Minor Economic Analysis - velg 2 emner SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
Velg 2 emner i 2. og 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
IND520_1 Beslutningsanalyse med Excel 10
1 3 4
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA205_1 Investments 10
1 3 4
MØA265_1 Marketing Strategy 10
1 3 4
MØA280_1 Empirical Labor Economics 10
1 3 4
MØA285_1 Economics of Energy Markets 10
1 3 4
MØA290_1 Applied game theory 10
1 3 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 3 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Spesialisering økonomisk analyse
Obligatoriske emne SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
2 3 4
Valg 1: 3 emner i 2. og 3. semester SP Semester
MØA280_1 Empirical Labor Economics 10
1 3 4
MØA285_1 Economics of Energy Markets 10
1 3 4
MØA290_1 Applied game theory 10
1 3 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
Valg 2: 1 valgemner i 2. eller 3. semester SP Semester
IND520_1 Beslutningsanalyse med Excel 10
1 3 4
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA205_1 Investments 10
1 3 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 3 4
MØA265_1 Marketing Strategy 10
1 3 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 3 4
MØA315_1 Economics of Innovation 10
1 3 4
MØA416_1 Management of Innovation 10
1 3 4
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA240_1 Strategy 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Valg av minor eller andre valgemner
Minor Business Innovation
Minor Business Innovation-obligatorisk emne SP Semester
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
Minor Business Innovation-velg ett emne SP Semester
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Minor Applied Finance
Minor Applied Finance-obligatorisk emne SP Semester
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
Minor Applied Finance-velg ett emne SP Semester
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA205_1 Investments 10
1 3 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 3 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 3 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
Velg 2 valgemner i 2. og/eller 3. semester SP Semester
IND520_1 Beslutningsanalyse med Excel 10
1 3 4
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA205_1 Investments 10
1 3 4
MØA265_1 Marketing Strategy 10
1 3 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 3 4
MØA315_1 Economics of Innovation 10
1 3 4
MØA416_1 Management of Innovation 10
1 3 4
MØA155_1 Financial Economics 10
1 2 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA240_1 Strategy 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Spesialisering anvendt finans
Obligatorisk emne SP Semester
MØA155_1 Financial Economics 10
2 3 4
MØA205_1 Investments 10
1 3 4
MØA210_3 Derivatives and Risk Management in Energy and... 10
1 3 4
MØA310_1 Corporate Finance 10
1 3 4
Velg 1 valgemne i 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA240_1 Strategy 10
1 2 4
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
Valg av minor eller andre valgemner
Minor Business Innovation
Minor Business Innovation-obligatorisk emne SP Semester
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
Minor Business Innovation-velg ett emne SP Semester
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
Minor Economic Analysis - velg 2 emner SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
Velg 2 valgemne i 2. og/eller 3. semester SP Semester
MØA130_3 Business Cycle Analysis 10
1 2 4
MØA230_1 Selskapsrett 10
1 2 4
MØA240_1 Strategy 10
1 2 4
MØA305_1 Perspectives on Innovation 10
1 2 4
MØA360_1 Adferdsfinans 10
1 2 4
IND520_1 Beslutningsanalyse med Excel 10
1 3 4
MØA265_1 Marketing Strategy 10
1 3 4
MØA280_1 Empirical Labor Economics 10
1 3 4
MØA285_1 Economics of Energy Markets 10
1 3 4
MØA290_1 Applied game theory 10
1 3 4
MØA416_1 Management of Innovation 10
1 3 4
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
MØA300_1 Economics of Motivation 10
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
MØA350_1 Environmental and Resource Economics 10
1 2 4
MRR230_1 Financial statement analysis and security val... 10
1 3 4
MØA235_1 Ledelse og mestring 10
1 2 4
MØA370_1 Valuation 10
1 2 4
MØA315_1 Economics of Innovation 10
1 3 4