en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Bachelor i økonomi og administrasjon gir deg en bred og spennende faglig plattform med mange ulike karrierevalg. Som økonom kan du få jobb i ulike typer bedrifter og bransjer. Handelshøgskolen ved UiS har nær kontakt med næringslivet, stor forskningsaktivitet og et aktivt studentmiljø. Målet med bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifiserte til å ivareta økonomiske og administrative arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.
Arbeids- og undervisningsformer
Det legges opp til pedagogiske arbeidsmåter som bidrar til å fremme vitenskapelig tilnærming, kritisk og analytisk tenkning. Det blir brukt varierte arbeidsformer så som forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske og frivillige innleveringer (individuelle og gruppeoppgaver). Selvstudium utgjør en vesentlig del av arbeidet.
Vurderingsformer
Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Noen emner bruker underveisvurderinger, andre bare sluttvurderinger. Se emneomtaler for nøyaktig angivelse av type vurdering som er valgt. Alle emner bruker bokstavkarakter A-F.
Privatister
Bachelorprogrammet i økonomisk-administrative fag er ikke åpent. Enkelte emner i studiet er likevel åpne for privatister. Hvilke emner dette gjelder, framgår av den enkelte emnebeskrivelse.
Annen informasjon
Universitetet i Stavanger benytter den digitale læringsplattformen Canvas for direkte kommunikasjon mellom lærer og student, utveksling av notater, samarbeid mellom studenter, opplysninger om opplegg og lignende. Det medfører at studentene har tilgang på undervisningsmateriell uansett hvor de befinner seg så lenge de har internettilgang.

Fagplan

Studieprogrammet i økonomi og administrasjon er på totalt 180 studiepoeng, og går over tre år. For å oppnå bachelorgraden må du i siste semester skrive en selvstendig oppgave (bacheloroppgave) på 20 studiepoeng.
Studieprogrammet er delt inn i fire hovedområder. Disse er:

 • bedriftsøkonomisk analyse
 • administrasjonsfag
 • samfunnsøkonomi
 • metodefag

Innenfor disse fire hovedområdene gis det undervisning i et bredt spekter av emner, blant annet:
 • regnskap og budsjettering
 • investering og finansiering
 • samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi)
 • samfunnsvitenskapelige metoder (inkludert matematikk og statistikk)
 • markedsføring
 • strategi
 • organisasjon og ledelseDet tilbys emner som kreves for å kunne søke om autorisert regnskapsfører.

Hva kan du bli

Bachelorprogrammet gir deg allsidige muligheter i arbeidsmarkedet, og du finner tidligere studenter «overalt»: Bank, finans, revisjon og forsikring; informasjonsteknologi, handel, transport, shipping, industri og energi; offentlig virksomhet og konsulentvirksomhet.

Fullført studium kvalifiserer også for opptak til mastergradsstudier i økonomi og administrasjon.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS sitt evalueringssystem.

Utenlandsopphold

Utvekslingssemester
5. semester

Som student på bachelor i økonomi og administrasjon har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å på nært hold å få et internasjonalt perspektiv på utdanningen du tar. Fagfeltene innenfor økonomi og administrasjon berører også internasjonale problemstillinger med globale føringer og konsekvenser. Du vil oppleve ulike tilnærminger til fagene og våre internasjonale partnere gir gjerne fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. En annen viktig faktor er å oppleve andre kulturer. Gjennom utveksling får du også mulighet å utvide ditt nettverk. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet vil være nyttig når du skal ut i arbeidslivet.

Opplegg for utvekslingen
Studenter som søker studieopphold i utlandet, må ha fullført normert studieplan.

Valg av emner
I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere fag som ikke tilbys ved UiS. Fagene må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet innen 15. februar. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop med informasjon om valg og forhåndsgodkjenning av emner.

Kontaktperson
For mer informasjon, ta kontakt med studiekonsulent Anette Hansen.

Kontaktinformasjon

Handelshøgskolen ved UiS. Telefon: 51 83 15 55. E-post: hhuis-post@uis.no