en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Postgraduate Diploma- Utøvende musikkfag -ettårig spesialisering

Postgraduate Diploma in Music Performance (PDM) henvender seg til musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin musikalske og instrumentaltekniske utøverkompetanse.
Studentene må på lik linje med noter, lærebøker og annet materiell påregne kostnader til studierelaterte aktiviteter. Studentene må dessuten være forberedt på å sette av en del ettermiddager, kvelder og helger til undervisning, gruppearbeid, praksis, forberedelser til konserter/forestillinger, prosjekter, osv. (kfr. Fraværsreglement vedrørende prosjekter, og årsplan). Studentene forventes å ta ansvar for egen læring og må i denne sammenheng regne med tid til egenøving etter individuelle mål og/eller behov.

Hva kan du bli

PDM er en realkompetanseorientert utdannelse som formelt sett ikke er innrettet mot særskilte, definerte yrkesoppgaver, men som henvender seg til enkeltstudenter eller ensembler med generelle ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse i seg selv. Det henvender seg til både individuelle musikere og ensembler innen klassisk og jazz. Studieprogrammet innebærer relatert til BA eller MA en ytterligere beskikkelse for et vidtfavnende entreprenørskap innen kunstområdet og det totale kulturfelt, ved allsidig utøvende yrkesinnsats, egenlansering, konsertproduksjoner m.v.

Utenlandsopphold

Studiet tilbyr undervisning på engelsk for fremmed/engelskspråklige og fremstår som meget fleksibelt for så vel norske som internasjonale studenter som holder et tilstrekkelig nivå som utøvere. Det er ikke anledning å søke studentutveksling innenfor dette programmet.

Kontaktinformasjon

Institutt for musikk og dans

Tlf. 51 83 40 00

E-post: musikk-dans@uis.no