en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å

  • Formidle den sceniske dansen på en måte som har relevans i samtiden, dette gjelder det utøvende og medskapende.
  • Møte de krav som stilles til selvstendig tenkning og refleksjon i fagfeltet og også være i stand til å artikulere seg i vid forstand.
  • Formidle den sceniske dansekunsten med en bevissthet om de krav som stilles til etikk og miljøhensyn.
  • Kunne delta i diskurser som fører til forandring og nyutvikling i fagfeltet.


Studiet i dans tar på alvor den kompleksitet av krav som en dansekunstner i dag møter i et profesjonelt virke. Studiet fokuseres rundt de fysiske prosesser, men imøtegår også de krav som stilles til refleksjon og artikulasjon i en videre betydning. Studiets oppbygning består av flere emner som tilsammen utgjør et helhetlig læringsutbytte. Tradisjon og fornyelse danner studiets kjerne, likeledes samspillet mellom praktiske emner og teori. Undersøkelse er en gjennomgående metode. Kjennskap til forskjellige utøverpraksiser i samtidsdansfeltet er med på å utvikle studenten til en selvstendig dansekunstner. Dette er avgjørende for å tilpasse seg kompleksiteten i dagens kunstfelt. Studiet forbereder studenten til et innholdsrikt yrkesliv som dansekunstner.