en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Læringsutbytte
Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper
Kandidaten skal:

 • Ha bred kunnskap om journalistrollen, den redaksjonelle prosessen og medias rolle i samfunnet.
 • Ha bred kunnskap om journalistikk for ulike publiseringsplattformer.
 • Ha kunnskap om journalistiske metoder og sjangre.
 • Ha kunnskap om presseetikk og kildekritikk.
 • Ha innsikt i journalistikkens historie og forskning innen fagfeltet.
 • Ha innsikt i grunnleggende problemstillinger innen samfunnsvitenskap og samfunnsvitenskapelig metode.

Ferdigheter
Kandidaten skal
 • Kunne utvikle egne ideer, gjøre journalistisk research og finne frem til relevante kilder.
 • Kunne gjøre opptak, fotografere og redigere lyd og bilder.
 • Kunne formidle journalistikk på ulike medieplattformer som avis, radio, tv, mobil og nett.
 • Kunne bruke kunnskap om presseetikk til å gjøre forsvarlige valg og refleksjoner i journalistisk praksis.
 • Kunne bruke et godt og aktivt språk.


Generell kompetanse
Kandidaten skal
 • Kunne arbeide selvstendig eller sammen med andre.
 • Kunne arbeide raskt i en til tider hektisk arbeidssituasjon, men også evne å arbeide mer langsiktig med større og tidkrevende prosjekter.
 • Kjenne til forskning og innovasjon innen journalistikk og mediefag.