en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ved fullført studium forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Kandidaten

 • har inngående kunnskap om dokumentar og dokumentarproduksjon på ulike medieplattformer.
 • har avansert kunnskap om og forståelse for dokumentarsjangeren og det historiske og teoretiske grunnlaget for denne.
 • har kunnskap om de sentrale begrepene og ulike teoretiske og kunstneriske perspektiver knyttet til dokumentaren.
 • har stor kunnskap om forholdet mellom den frie kunstneriske dokumentaren og den journalistiske, og om det presseetiske systemet.

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan anvende kunnskapene og ferdighetene til å utvikle og produsere større dokumentarprosjekter.
 • mestrer dokumentarisk verksproduksjon for ulike medieplattformer på et høyt kvalitetsmessig nivå, både kunstnerisk, journalistisk og teknisk
 • har høy teknisk og innholdsmessig kompetanse innen audiovisuell produksjon og fortellermessig oppbygging av en dokumentar.
 • kan analysere ulike teorier, begreper og utviklingstrekk i det dokumentariske feltet og anvende disse både på et dokumentarmaker-nivå og et refleksivt, vitenskapelig nivå

Generell kompetanse
Kandidaten
 • kan analysere og kommunisere dokumentarfaglige og etiske problemstillinger knyttet til innhold og produksjon.
 • kan analysere dokumentariske problemstillinger og uttrykksformer med utgangspunkt i dokumentarens historiske, samfunnsmessige og mediale stilling.
 • kan bruke relevante metoder for faglig og kunstnerisk dokumentarisk utviklingsarbeid på en selvstendig og uavhengig måte.
 • kan bruke relevante samfunnsvitenskapelige metoder og problemstillinger i selvstendige utviklingsoppgaver knyttet til dokumentarisk analyse.
 • kan bruke og evaluere relevant litteratur, teori og utviklingstrekk på en kritisk måte både i faglige presentasjoner og i produksjoner.