en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram


Dokumentarisk innhold formidles i økende grad i ulike kanaler; trykte formater (avis, bok og tidsskrifter), radio, film, tv og nett. Nettbasert formidling gjør også at medieuttrykkene blandes, samtidig som interaktive former og sosiale medier gir mulighet for at publikum blir bidragsytere i et dynamisk dokumentarisk produkt. Tilfanget av informasjon kombinert med økt grad av interaksjon gjør avsender-/produsent-rollen stadig mer krevende

Masterstudiet bygger på bachelorstudiene i journalistikk og fjernsyn- og multimedieproduksjon, men er også relevant for andre mediestudier. Målet er å utvikle kunnskap om dokumentaren i ulike medieplattformer. Det blir lagt vekt på journalistiske arbeidsmetoder og journalistikkens samfunnsoppdrag, men også på den kunstneriske friheten som dokumentarformatet gir. Masterprogrammet skal opprettholde fokus på kvalitet og grundighet. Det skal utvikle studentenes kunstneriske ferdigheter slik at masterproduksjonene gir nye perspektiver på samfunnet vi lever i og på det å være menneske.

Gjennom masterstudiet skal studentene lære å produsere egne dokumentarer og kritisk reflektere rundt dokumentarteori- og historie.

Gjennom å la studenten få jobbe over lang tid med et enkelt dokumentarprosjekt skal en ferdig masterkandidat kunne produsere dokumentarer på et høyt nasjonalt nivå.

Masteroppgaven består av to deler: en dokumentar som kan produseres i et valgfritt medium (film, fjernsyn, radio, tekst eller multimedia) og et teoretisk, refleksivt arbeid. Det vil bli lagt stor vekt på veiledning og på studentens kritiske refleksjon over egne og andres produksjoner.

Studenten vil møte varierte undervisningsformer som forelesninger, øvinger, gruppearbeid, prosjekt og obligatoriske innleveringsoppgaver. Mye av undervisningen er prosjektbasert og knyttet til praktiske øvinger. Det forutsettes at studenten har evne til selvstendig arbeid og gjennomføring av større produksjoner på egenhånd.

Hva kan du bli

Studiet vil kvalifisere deg for arbeid knyttet til redaksjoner som driver undersøkende journalistikk eller til stillinger på mellomledernivå i ulike mediehus. Som ferdig utdannet skal du også kunne utvikle egne prosjekter eller jobbe for uavhengige produsenter som driver med dokumentarproduksjon.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Utenlandsopphold


Det er mulig å ta et utenlandsopphold i løpet av masterprogrammet, forutsatt emnene en tar i utlandet er forhåndsgodkjent og kan innpasses i utdanningsplanen.

Dersom man ønsker å studere ved et europeisk universitet, vil det lønne seg å reise ut gjennom det europeiske Erasmus- eller det nordiske Nordplus-programmet. UiS har også samarbeid med en rekke høgskoler og universiteter utenfor Europa. Liste over aktuelle partnerinstitusjoner og praktisk informasjon om søknadsprosessen er tilgjengelig på http://student.uis.no/utveksling.

Internasjonalt kontor bistår studenten med veiledning gjennom søknadsprosessen

Kontaktinformasjon