en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram

Dokumentarisk innhold formidles i økende grad i ulike kanaler; trykte formater (avis, bok og tidsskrifter), radio, film, tv og nett. Nettbasert formidling gjør også at medieuttrykkene blandes, samtidig som interaktive former og sosiale medier gir mulighet for at publikum blir bidragsytere i et dynamisk dokumentarisk produkt. Tilfanget av informasjon kombinert med økt grad av interaksjon gjør avsender-/produsent-rollen stadig mer krevende
Masterstudiet bygger på bachelorstudiene i journalistikk og fjernsyn- og multimedieproduksjon, men er også relevant for andre mediestudier. Målet er å utvikle kunnskap om dokumentaren i ulike medieplattformer. Det blir lagt vekt på journalistiske arbeidsmetoder og journalistikkens samfunnsoppdrag, men også på den kunstneriske friheten som dokumentarformatet gir. Masterprogrammet skal opprettholde fokus på kvalitet og grundighet. Det skal utvikle studentenes kunstneriske ferdigheter slik at masterproduksjonene gir nye perspektiver på samfunnet vi lever i og på det å være menneske.
Gjennom masterstudiet skal studentene lære å produsere egne dokumentarer og kritisk reflektere rundt dokumentarteori- og historie.
Gjennom å la studenten få jobbe over lang tid med et enkelt dokumentarprosjekt skal en ferdig masterkandidat kunne produsere dokumentarer på et høyt nasjonalt nivå.
Masteroppgaven består av to deler: en dokumentar som kan produseres i et valgfritt medium (film, fjernsyn, radio, tekst eller multimedia) og et teoretisk, refleksivt arbeid. Det vil bli lagt stor vekt på veiledning og på studentens kritiske refleksjon over egne og andres produksjoner.
Studenten vil møte varierte undervisningsformer som forelesninger, øvinger, gruppearbeid, prosjekt og obligatoriske innleveringsoppgaver. Mye av undervisningen er prosjektbasert og knyttet til praktiske øvinger. Det forutsettes at studenten har evne til selvstendig arbeid og gjennomføring av større produksjoner på egenhånd.

Hva kan du bli

Studiet vil kvalifisere deg for arbeid knyttet til redaksjoner som driver undersøkende journalistikk eller til stillinger på mellomledernivå i ulike mediehus. Som ferdig utdannet skal du også kunne utvikle egne prosjekter eller jobbe for uavhengige produsenter som driver med dokumentarproduksjon.

Emneevaluering

Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Utenlandsopphold

Utvekslingssemester
3. semester
Studenter på dokumentarproduksjon kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet.Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, sli slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studiekonsulent Kristine Gilje for mer infomasjon .

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, Tlf.:51 83 15 00/15 35, e- post:mailto:post-ims@uis.nopost-ims@uis.no. Spørsmål om opptak: masteropptak@uis.no

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder Atle Bråthen. E-postadresse: atle.brathen@uis.no