en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Pedagogisk veiledning

Studiet er i første rekke rettet mot barnehagelærere som skal være praksislærere for studenter i barnehagelærerutdanningen, disse blir også prioritert ved opptak. Utdanningen tar utgangspunkt i de retningslinjene som den nasjonale rammeplanen og UiS sin fagplan for barnehagelærerutdanningen setter for studentenes praksisopplæring.

Studiet er også åpent for andre som ønsker kompetanse i pedagogisk veiledning.
Undervisningsspråk
Undervisningen foregår på norsk.
Læringsmiljø, undervisnings- og læringsformer
Studiet består av selvstudium og faglige dagssamlinger. Omfang og innhold i samlingene presiseres i kursplan for det enkelte kull. Arbeidsformene består av varierte og deltakende aktiviteter som praktiske øvelser i grupper, presentasjoner og forelesninger. Det er obligatorisk frammøte på samlingene.
Det vil bli gitt ulike oppgaver individuelt og i grupper mellom samlingene.

Fagplan

Innholdet i studiet bygger på nyere forskning om veiledning og om læring og utvikling av profesjonsidentitet og profesjonsforståelse.
I all veiledning, uavhengig av tradisjon eller sammenheng, inngår en rekke viktige faktorer som vi vil arbeide med både teoretisk og praktisk. Dette gjelder:

- kommunikasjon i veiledning
- spørsmål i veiledning
- struktur i veiledning
- koreografi av veiledning

Hva kan du bli