en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å bli tatt opp på studiet kreves det minst en av følgende kvalifikasjoner:
- Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærer eller lektorutdanning.
- Treårig førskole-/barnehagelærerutdanning,
- Treårig faglærer- eller yrkesutdanning med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
- Bachelorutdanning i pedagogikk/spesialpedagogikk (må inneholde minimum 80 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk).
- Treårig utdanning i barnevern, sosialt arbeid (sosionom), vernepleie. Søkere må i tillegg ha minimum 60 studiepoeng med pedagogikk eller spesialpedagogikk.
- Annen relevant treårig høyere utdanning kan også vurderes.

Studentene søker seg inn på det fagområdet de ønsker å skrive masteroppgaven sin etter gjennomført introduksjonsemne og metodeemne i første semester (for heltidsstudenter). Deltidsstudenter velger fagområde etter fullført metodeemne og introduksjonsemne i andre semester. Studentene vil få mulighet til å velge innenfor følgende fagområder: inkluderende pedagogikk, lese- og skrivevansker, og læringsmiljø og atferd.
Ved oversøkning til en fagprofil vil karaktersnittet fra metodeemnet og introduksjonsemnet være utslagsgivende.
På både heltids- og deltidsløp fordeles opptil halvparten av plassene på fagområdet læringsmiljø og atferd, rundt en fjerdedel av plasser på fagområdet inkluderende pedagogikk, og den andre fjerdedelen på fagområdet lese- og skrivevansker.