en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn


Obligatoriske fellesemner SP Semester
GLU2P40_1 Praksis 4. studieår - 10 dager høst (5. - 1... 0
1 2 3 4 5 6 8

Valgfritt skolefag eller utveksling - 7. termin

Drama A SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 6 8
Kunst og håndverk A SP Semester
MGL2002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 3 4 5 6 8
Engelsk 2 (forutsetter Engelsk 1) SP Semester
MGL2034_1 English 2; English Teaching Methodology 2 (5.... 15
1 2 3 4 5 6 8
MGL2035_1 English 2: English language, literature and c... 15
1 2 3 4 5 6 8
Kroppsøving 2 (forutsetter kroppsøving 1) SP Semester
MGL2061_1 Kroppsøving 2 (5.-10.trinn) 30
1 2 3 4 5 6 8
Naturfag B SP Semester
MGL2081_1 Naturfag 2 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 8
Mat og helse SP Semester
MGL2090_1 Mat og helse (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 8
Musikk SP Semester
MGL0070_1 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken 15
1 2 3 4 5 6 8
MGL2071_1 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10... 15
1 2 3 4 5 6 8
KRLE SP Semester
MGL2041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 5 6 8
MGL2042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 5 6 8
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL2500_1 Spesialpedagogikk (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 8
Pedagogikk (masternivå) SP Semester
MUT200_1 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkluderin... 15
1 2 3 4 5 6 8
MUT201_1 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole 15
1 2 3 4 5 6 8
Spesped 1 (masternivå) SP Semester
MUT200_1 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkluderin... 15
1 2 3 4 5 6 8
MUT205_1 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og ... 15
1 2 3 4 5 6 8
MUT201_1 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole 15
1 2 3 4 5 6 8
MUT206_1 Introduksjon til temaområdet lese- og skrive... 15
1 2 3 4 5 6 8
Kroppsøving/idrett 1 (masternivå) SP Semester
MUT500_1 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget 15
1 2 3 4 5 6 8
MUT501_1 Fysisk aktivitet og helse 15
1 2 3 4 5 6 8
Matematikkdidaktikk 1 (masternivå) SP Semester
MUT300_1 Utdanning og samfunn - Utvikle matematikkunde... 15
1 2 3 4 5 6 8
MUT301_1 Matematiske metoder 15
1 2 3 4 5 6 8
Norskdidaktikk 1 (masternivå) SP Semester
MUT400_1 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling... 15
1 2 3 4 5 6 8
MLE355_1 Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endri... 15
1 2 3 4 5 6 8
Engelsk (masternivå) SP Semester
MLI305_1 Authors, Readers and Texts 15
1 2 3 4 5 6 8
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 8
Samfunnsfag B SP Semester
MGL2051_1 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 8
Historiedidaktikk 1 (masternivå) SP Semester
MHI305_1 Fortid i samtid 15
1 2 3 4 5 6 8
MHI325_1 Digitale og multimodale historier: Mediers be... 15
1 2 3 4 5 6 8

Valgfritt skolefag eller utveksling - 8. termin

Drama B SP Semester
MGL0083_1 Drama og interkulturell kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 6 7
Kunst og håndverk B SP Semester
MGL2005_1 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkit... 15
1 2 3 4 5 6 7
MGL2006_1 Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og ut... 15
1 2 3 4 5 6 7
Engelsk 1 SP Semester
MGL2032_1 Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. T... 15
1 2 3 4 5 6 7
MGL2033_1 English 1; English teaching Methodology for Y... 15
1 2 3 4 5 6 7
Samfunnsfag A SP Semester
MGL2050_1 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7
Kroppsøving 1 SP Semester
MGL2060_1 Kroppsøving 1 (5.-10.trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7
Naturfag A SP Semester
MGL2080_1 Naturfag 1 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7
Spesped (masternivå) SP Semester
MUT204_1 Å studere praksis, forståelse og handling i... 15
1 2 3 4 5 6 7
MUT203_1 Barn med språklige utfordringer 15
1 2 3 4 5 6 7
MUT207_1 Lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7
MUT202_1 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i... 15
1 2 3 4 5 6 7
Pedagogikk (masternivå) SP Semester
MUT602_1 Å være lærer- fra Platon til Knausgård 15
1 2 3 4 5 6 7
MUT603_1 Å utvikle skolen som organisasjon gjennom pr... 15
1 2 3 4 5 6 7
Kroppsøving/idrett 2 (masternivå) SP Semester
MUT502_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurdering... 15
1 2 3 4 5 6 7
Matematikkdidaktikk (masternivå) SP Semester
MUT302_1 Matematikkens historie for lærere 15
1 2 3 4 5 6 7
MUT303_1 Studere matematikkundervisning 15
1 2 3 4 5 6 7
Norskdidaktikk (masternivå) SP Semester
MUT402_1 Kritisk kulturell literacy 15
1 2 3 4 5 6 7
MUT403_1 Saktekster 15
1 2 3 4 5 6 7
Engelsk (masternivå) SP Semester
MLI325_1 Reading the Past: the History of Written Engl... 15
1 2 3 4 5 6 7
MLI345_1 Reading Verbal and Visual Signs 15
1 2 3 4 5 6 7
Historiedidaktikk 2 (masternivå) SP Semester
MHI330_1 Historisk teori, metode og forskningslitterat... 15
1 2 3 4 5 6 7
MHI335_1 Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk ... 15
1 2 3 4 5 6 7