en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunst og håndverk - årsstudium

Fagplan

Kunst og håndverk er et kunst- og kulturfag, et uttrykks- og kommunikasjonsfag, et identitets- og dannelsesfag og et praktiskestetisk ferdighetsfag. Studentenes eget skapende arbeid og eksperimentering med ulike materialer, teknikker og estetiske virkemidler vil stå sentralt i faget. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne utvikles i møte mellom studentenes eget skapende arbeid, teoretiske kunnskaper og referanser. Undervisningen og studentenes arbeid med faget skal omfatte forskningsbasert kunnskap knyttet opp mot det estetisk utøvende felt, det fagdidaktiske felt og sammenhengen mellom disse felt.
Kunst og håndverk 60 studiepoeng består av tre emner :
Kunst og håndverk I:Bilde, skulptur, arkitektur og design (Høstsemester)
Kunst og håndverk II- emne 1: Design og arkitektur (Vårsemester)
Kunst og håndverk II- emne 2: Forsknings- og utviklingsarbeid (Vårsemester)

Målgruppen for studiet er lærere eller studenter som ønsker å fordype seg i et visuelt kunstfag hvor praktisk estetisk arbeid i ulike materialer står sentralt kombinert med kunstteori og fagdidaktikk. Studiet kan være en del av en fri bachelor og danne grunnlag for opptak til ulike mastergrader innen faget kunst og håndverk.
Se mer i beskrivelsen av de enkelte emner

Hva kan du bli

Studiet kvalifiserer for arbeid med kunst og håndverk i grunnskolen og annet arbeid knyttet til faglig og kulturell virksomhet for barn, unge og voksne. Kunst og håndverk 60 studiepoeng kan også være basis for videre studier på bachelor- og masternivå.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet omfatter studentevaluering av undervisningen i form av tidligdialog hvert semester, og sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret ved UiS utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.