en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)


Compulsory courses SP Semester
RISMAS_1 Masteroppgave risikostyring 30
1 2

Risk Management - Specialization choice

Cyber Security
Compulsory course SP Semester
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
Electives - 20 SP SP Semester
DAT610_1 Trådløs kommunikasjon 10
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
RIS540_1 Styring av operasjonell risiko 10
1 2 4
Offshore Technical Safety
Compulsory course SP Semester
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
Electives - 20 SP SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
RIS540_1 Styring av operasjonell risiko 10
1 2 4
SAM610_1 Tekniske sikkerhetssystemer 10
1 2 4
Risk Assessment and Management
Compulsory course SP Semester
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
Electives - 20 SP SP Semester
IND500_1 Investeringsanalyse 5
1 2 4
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 4
Reliabilty and Resilience Engineering
Compulsory course SP Semester
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
Electives - 20 SP SP Semester
BYG500_1 Plan- og Analysemetoder 10
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
RIS540_1 Styring av operasjonell risiko 10
1 2 4
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 4
Compulsory courses SP Semester
RIS500_1 Risikoanalyse og -styring 10
2 3 4
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
2 3 4
RIS510_1 Pålitelighetsanalyse 10
1 3 4
RIS620_1 Økonomisk analyse i risikostyring 10
1 3 4
RISMAS_1 Masteroppgave risikostyring 30
1 2

Risk Management - Specialization choice

Cyber Security
Compulsory course SP Semester
DAT510_1 Sikkerhet og sårbarhet i nettverk 10
2 3 4
DAT520_1 Distribuerte systemer 10
1 3 4
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
Electives - 20 SP SP Semester
DAT610_1 Trådløs kommunikasjon 10
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
RIS540_1 Styring av operasjonell risiko 10
1 2 4
RIS630_1 Risk Management, Communication and Policy 10
1 2 4
Offshore Technical Safety
Compulsory course SP Semester
RIS520_1 Teknisk sikkerhet 10
2 3 4
RIS600_1 Anvendt risikoanalyse - offshore 10
1 3 4
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
Electives - 20 SP SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
RIS540_1 Styring av operasjonell risiko 10
1 2 4
RIS630_1 Risk Management, Communication and Policy 10
1 2 4
SAM610_1 Tekniske sikkerhetssystemer 10
1 2 4
Risk Assessment and Management
Compulsory course SP Semester
RIS540_1 Styring av operasjonell risiko 10
2 3 4
RIS600_1 Anvendt risikoanalyse - offshore 10
1 3 4
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
Electives - 20 SP SP Semester
IND500_1 Investeringsanalyse 5
1 2 4
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
RIS630_1 Risk Management, Communication and Policy 10
1 2 4
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 4
Reliabilty and Resilience Engineering
Compulsory course SP Semester
RIS550_1 Infrastruktur risiko og resiliens 10
2 3 4
OFF510_1 Drift og vedlikeholdsstyring 5
1 3 4
OFF540_1 Tilstandsovervåkning og styring 5
1 3 4
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
Electives - 20 SP SP Semester
BYG500_1 Plan- og Analysemetoder 10
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
RIS540_1 Styring av operasjonell risiko 10
1 2 4
RIS630_1 Risk Management, Communication and Policy 10
1 2 4
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 4