en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskap

 • En masterkandidat i petroleumsteknologi har avansert kunnskap innenfor fagområdet petroleumsteknologi og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
 • Kandidaten har inngående kjennskap om fagområdets teknisk-vitenskapelige teorier og metoder, kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • Kandidaten kan bruke denne kunnskapen for å utvikle, styre og implementere petroleumsteknologiske løsninger innen olje- og gassektoren.Ferdigheter
 • Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor petroleumsteknologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen petroleumsteknologi under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan løse problemstillinger i petroleumsteknologi gjennom integrering av forskjellige typer av data som brukes i oljeindustrien.
 • Kandidaten kan bruke markedsledende teknologi og styre, utvikle og gjennomføre prosesser innen petroleumsteknologi.


Generell kompetanse
 • Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid til andre petroleumsingeniører og behersker fagområdets uttrykksformer.
 • Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, ikke bare med andre petroleumsingeniører, men også til allmennheten, og kan bidra til nytenking i innovasjonsprosessen