en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskap

 • En masterkandidat i petroleumsgeologi har avansert kunnskap innenfor fagområdet petroleumsgeologi, og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
 • Kandidaten har inngående kjennskap om fagområdets teknisk-vitenskapelige teorier og metoder, kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Han/hun kan bruke denne fundamentale kunnskapen for å utvikle, styre og implementere geovitenskapelig teknologi innen oljesektoren.Ferdigheter
 • Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor petroleumsgeologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • Kandidaten kan løse problemstillinger i petroleumsgeologi gjennom integrering av forskjellige typer av data som brukes i oljeindustrien, data fra jordoverflaten så vel som undergrunnen.
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen petroleumsgeologi under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan vurdere og løse problemstillinger med utgangspunkt i leting etter hydrokarboner og produksjon fra hydrokarbonreservoarer, fra regional- til reservoarskala gjennom tolkning og integrering av geologiske, geofysiske og ingeniørtekniske data.
 • Kandidaten kan bruke markedsledende teknologi i hydrokarbonleting og -produksjon for å optimalisere resultater.
 • Kandidaten kan styre, utvikle og gjennomføre strategier for hydrokarbonleting og - produksjon.


Generell kunnskap
 • Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid til andre petroleumsgeologer og petroleumsingeniører, og behersker fagområdets uttrykksformer.
 • Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, ikke bare med andre geologer, geofysikere og ingeniører, men også til allmennheten, og kan bidra til nytenking i innovasjonsprosessen.