en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Industrial Asset Management - Master's Degree Programme


Obligatoriske emner SP Semester
IAMMAS_1 Masteroppgave Industriell teknologi og drifts... 30
1 2
OFF570_1 Menneske-Teknologi-Organisasjon 10
1 2 4
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
1 2 4
Valgbare emner - 3. semester - 10 SP SP Semester
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 4
RIS520_1 Teknisk sikkerhet 10
1 2 4
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
1 2 4
OFF620_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
Utveksling 3. semester
UTV-IKM-0 Melding til instituttet om utveksling (klikk ...  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
OFF570_1 Menneske-Teknologi-Organisasjon 10
2 3 4
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
2 3 4
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
2 3 4
OFF510_1 Drift og vedlikeholdsstyring 5
1 3 4
OFF560_1 Engineering anlegg, prosesser og prestasjon 10
1 3 4
RIS510_1 Pålitelighetsanalyse 10
1 3 4
IAMMAS_1 Masteroppgave Industriell teknologi og drifts... 30
1 2
OFF540_1 Tilstandsovervåkning og styring 5
1 3 4

Velg en spesialisering

Spesialisering Innovasjon og entreprenørskap
3. semester ved UiS eller utveksling
3. semester ved UiS
Obligatoriske emner SP Semester
MØA415_1 Knowledge-based entrepreneurship 10
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
Velg 10 sp valgemne SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
MØA255_1 Supply Chain & Lean Management 10
1 2 4
OFF590_1 Industrielle tjenester og strategier 5
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-OFFINN Utveksling - 30 SP  
1 2 4
Spesialisering Teknisk og operasjonell integritet
3. semester ved UiS eller utveksling
3. semester ved UiS
Obligatoriske emner SP Semester
OFF565_1 Prosjektbasert kurs på asset engineering og ... 10
1 2 4
OFF640_1 Asset dynamics modelling and simulation 10
1 2 4
Velg 10 sp valgemne SP Semester
RIS500_1 Risikoanalyse og -styring 10
1 2 4
RIS520_1 Teknisk sikkerhet 10
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-OFFINN Utveksling - 30 SP  
1 2 4