en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende nivå innen miljøteknologi, miljøvitenskap, kjemi, bioteknologi eller lignende fagfelt. Alle søkere må dokumentere matematikk og statistikk (til sammen 30 ECTS), basis emner i kjemi (30 ECTS) og biologi/økologi (10 ECTS).
Dersom det er færre søkere enn studieplasser, kan søkere som ikke oppfyller kravene til opptak gis betinget opptak når de mangler inntil 10 studiepoeng. Manglende studiepoeng må avlegges inntil 1 år etter oppstart på studiet. Søkere kan ikke gis betinget opptak dersom de mangler mer enn 5 studiepoeng i matematikk/statistikk (jf «Utfyllende regler til lokalt opptak til mastergradsstudiet i teknologi - Environmental Technology» § 3).
Søknad: via lokalt opptak
Søknadsfrist: 15.april