en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme

Hva kan du bli

Du blir kvalifisert for stillinger innen miljøteknologi og miljøforvaltning. Du kan jobbe innen offentlige og private forskningsinstitusjoner, miljøforvaltning eller som teknisk konsulent og miljørådgiver i industribedrifter.

Fullført mastergrad kan gi grunnlag for opptak på PhD-studier innen samme område.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Utenlandsopphold

Utvekslingssemester
2 og 3 semester
Opplegg for utvekslingen
I 2. og 3. semester på masterprogrammet i miljøteknologi er det lagt til rette for utveksling. I disse semestrene kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Opphold ved UNIS, Svalbard
Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS.
Andre faglig anbefalte læresteder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Eli Drange Vee
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no