en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme

UiS tilbyr i dag to master spesialiseringer i miljøteknologi: Water Science and Technology (WST) og Offshore Environmental Technology (OET). WST fokurserer på akvatisk kjemi og økologi og teknologier for behandling av vann og avløpsvann. OET fokuserer på miljøteknologi relater til olje- og gassindustrien. En masteroppgave på 30 studiepoeng er obligatorisk for begge retningene.

Det toårige masterstudiet i miljøteknologi er et høyere grads studium med et omfang på 120 studiepoeng.

Begge spesialiseringene er basert på kurs sammensatt av obligatoriske og valgfrie fag.

Emnebeskrivelsen på nettet gir informasjon om:
- Pensumlitteratur
- Arbeids- og undervisningsformer
- Vurderingsformer
- Emneevalueringsformer

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli

Uteksaminerte kandidater er kvalifiserte for stillinger innen miljøteknologi og miljøforvaltning, innen offentlige og private forskningsinstitusjoner, som tekniske konsulenter og som miljørådgivere i industribedrifter. Studiet kvalifiserer for søknad på opptak til doktorgrad (PhD) studium.

Våre uteksaminerte kandidater treffer vi nå i olje- og gasselskap (Statoil, Conoco/Phillips, Shell, Total osv), i offshore service og konsulent selskaper (Baker-Hughes, Halliburton, Schlumberger, Vetco-Gray, Aker-Kværner, Veritas, Pöyry Energy osv), i offentlig og privat vann og avløpssektor (IVAR, Spesialavfall Rogaland, Fylkesmannen i Rogaland, SFT), innen akvakultur (Nutreco, EWOS, Pan Fish) og ved universitet og forskningsinstitusjoner (IRIS, Christian Michelsen Research AS, SINTEF, Bioforsk).

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.