en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

  • Opptakskrav til Konstruksjoner og materialer - spesialisering byggkonstruksjoner/offshorekonstruksjoner er gjennomført og bestått bachelor i ingeniørfag innen bygg eller tilsvarende med et godt grunnlag innen konstruksjonstekniske emner.
    For opptak kreves i tillegg bestått eksamen i 30 studiepoeng i matematikk/statistikk.

  • Opptakskrav til Konstruksjoner og materialer - spesialisering maskinkonstruksjoner og fornybar energi er gjennomført og bestått bachelor i ingeniørfag innen maskin, material, marin, prosess eller tilsvarende med et godt grunnlag innen konstruksjons-, material- og/eller strømningstekniske emner.
    For opptak kreves i tillegg bestått eksamen i 30 studiepoeng i matematikk/statistikk.


Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

Søknad: Via lokal SøknadsWeb
Søknadsfrist: 15. april