en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Treårig bachelorstudium i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende, i tillegg til bestått eksamen i mikroøkonomi og bedriftsøkonomi. Laveste gjennomsnittskarakter for opptak er 3,0 (C=3). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. (Studenter som mangler mikroøkonomi og/eller bedriftsøkonomi må fullføre tilsvarende emner i løpet av første studieår.)
Eksempler på tilsvarende er toårig ingeniørutdanning med ettårig påbygging innenfor relevante fagområder, cand.mag.-grad i realfag, og treårig utdanning i økonomi/informatikk.
For å være kvalifisert for opptak til det toårige masterprogrammet i industriell økonomi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene bestått eksamen i 10sp bedriftsøkonomi og 10sp mikroøkonomi eller tilsvarende. Studenter som mangler alle eller et av disse emnene, kan også søke om opptak på følgende betingelser:

  • Studenter som mangler bedriftsøkonomi må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi i begynnelsen av første semester.
  • Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta emnet IND200 i løpet av første semester.

I alle overnevnte tilfeller må emnene tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet.(Studenter som mangler mikroøkonomi må fullføre tilsvarende emner i løpet av første studieår.)
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.