en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.
Eksempler på tilsvarende er toårig ingeniørutdanning med ettårig påbygging innenfor relevante fagområder, cand.mag.-grad i realfag, og treårig utdanning i økonomi/informatikk som dekker kravet for matematikk i utdanningen (50/70 sp).
For å være kvalifisert for opptak til det toårige masterprogrammet i industriell økonomi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene, bestått eksamen i minimum 5 sp bedriftsøkonomi og minimum 5 sp mikroøkonomi eller tilsvarende. Studenter som mangler alle eller ett av disse emnene, kan også søke om opptak på følgende betingelser:
Studenter som mangler bedriftsøkonomi må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi i begynnelsen av første semester.
Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta emnet IND200 Økonomi og marked i løpet av første semester.
I de ovennevnte tilfeller må emnene tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet.
Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.
Dersom det er færre søkere enn studieplasser, kan søkere som ikke oppfyller kravene til opptak gis betinget opptak dersom søkerne mangler inntil 10 studiepoeng. Søkere kan ikke gis betinget opptak dersom de mangler mer enn 5 studiepoeng i matematikk/statistikk. Manglende studiepoeng må avlegges innen 1 år etter oppstart på studiet

Søknad:
via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars