en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunnskapsmål - Studentene skal:

 • ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger i de fagområder som inngår i forkurset
 • ha kunnskaper om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene
 • ha kunnskap om ingeniøryrket og forkursets relevans for dette og utdanningen

Ferdighetsmål - studentene skal:
 • kunne analysere fagstoff og trekke egne slutninger
 • kunne reflektere over egen faglig ferdighet og kunne endre arbeidsmetoder under veiledning
 • kunne anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kunne søke, behandle og vurdere informasjon kritisk
 • beherske relevante faglige verktøy
 • kunne anvende sin kompetanse fra forkurset på videre studier

Generelle kompetansemål - studentene skal:
 • kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid
 • kunne utføre prosjektbasert arbeid
 • kunne gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur
 • kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse fra forkurset i ingeniørutdanning/maritim høgskoleutdanning
 • kunne arbeide både selvstendig og som deltaker i en gruppe
 • kunne formidle informasjon og kommunisere faglig