en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) og matematikk R2. Eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning. Eller nyere teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003), +Matematikk R1 og R2 og Fysikk1.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årig masterprogram

  1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
  2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90 % av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
  3. Inkludert i de 90 % som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 3 i "Utfyllende regler til lokalt opptak" til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
  4. Bacheloroppgaven.

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i "Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet".