en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) og matematikk R2. Eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning. Eller nyere teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003), +Matematikk R1 og R2 og Fysikk1.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på femårige masterprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:

  1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det femårige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen.
  2. For overgang fra lavere til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90 % av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere. Inkludert i de 90 % som må være fullført jf. pkt. 2, må følgende være bestått:
      Matematikk og statistikk tilsvarende krav i §3 i "Utfyllende regler til lokalt opptak" til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
    • Bacheloroppgaven.
  3. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i "Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi/sivilingeniør ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet" §5.
  4. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.