en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.


Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk (FYS1) eller Matematikk og Fysikk fra forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.

Søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning fyller fagkravene for opptak uten hensyn til generelle og spesielle opptakskrav.

Søkere med 2-årig teknisk fagskole fyller opptakskravene uten hensyn til krav om generell studiekompetanse.

Søkere med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998-1999 og tidligere studieordninger, må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk (R2) eller Matematikk fra forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.

Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk (R1 + R2) og Fysikk (FYS1) eller Matematikk og Fysikk fra forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Søkerkode: 217 813Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årig masterprogram

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90 % av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90 % som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 3 i "Utfyllende regler til lokalt opptak" til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
 4. Bacheloroppgaven.
 • For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i "Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet".

 • I tillegg kreves det bestått eksamen i 10sp bedriftsøkonomi og 10sp mikroøkonomi eller tilsvarende. Studenter som mangler begge eller et av disse emnene, kan også søke om opptak på følgende betingelser:
  • Studenter som mangler bedriftsøkonomi må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi i begynnelsen av første semester.
  • Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta emnet IND200 i løpet av første semester.

  I begge overnevnte tilfeller må emnene tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet.

  Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.