en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Læringsutbytte
En kandidat med fullført masterstudium i industriell økonomi skal ha følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap

 • Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
 • Kan analysere tekniske og økonomiske problemer på en integrert måte
 • Kan evaluere beslutnings- og investeringsalternativer både i kommersielle og offentlige prosjekter
 • Kan utforme beslutningsgrunnlag og løsningsalternativer som kan kommuniseres mot ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn
 • Kan tilrettelegge og gjennomføre innkjøpskontrakter i prosjekt og i andre organisasjoner (spesialisering kontrakt)
 • Kan planlegge og gjennomføre oppfølging av prosjekt (spesialisering prosjektledelse)

Generell kompetanse
 • Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kan samarbeide i tverrfaglige miljø for løsning av teknisk/økonomiske utfordringer
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten
 • Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser