en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig


Byggingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske fellesemner SP Semester
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Studieretning byplanlegging
Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner SP Semester
BYGBBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Anbefalte valgemner SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG260_1 Byutviklingsprosjekt 1 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG265_1 Byutviklingsprosjekt 2 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Overgang til Masterprogram

Byplanlegging - Master i teknologi/siv.ing.
Obligatoriske emner SP Semester
BYG500_1 Plan- og Analysemetoder 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
BYG510_1 Stedsutvikling 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MEN115_1 Kvalitative metoder 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
TN501_1 HMS-kurs for masterstudenter 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
BYG610_1 Bærekraftige byregioner 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
SAM500_1 Infrastruktur og sårbarhet 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
BYGMAS_1 Masteroppgave byplanlegging 30
1 2 3 4 5 6 7 8
Utveksling eller valgemner i 3. semester - 30 sp SP Semester
BYG655_1 Nye teknologier og ideer for bærekraftige by... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
BYG620_1 Byutviklingsprosjekt 7 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
BYG650_1 Praksis / studioarbeid 2 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
IND500_1 Investeringsanalyse 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Anbefalte valgemner eller fritt emnevalg, 2. semester SP Semester
BYG620_1 Byutviklingsprosjekt 7 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
BYG640_1 Byutviklingsprosjekt 5 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
BYG650_1 Praksis / studioarbeid 2 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Byggingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske fellesemner SP Semester
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Studieretning byplanlegging
Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner SP Semester
BYG120_1 Områdeplanlegging 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYG215_1 Kulturmiljø og byutvikling 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYGBBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Anbefalte valgemner SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG260_1 Byutviklingsprosjekt 1 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG265_1 Byutviklingsprosjekt 2 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Overgang til Masterprogram

Byplanlegging - Master i teknologi/siv.ing.
Obligatoriske emner SP Semester
BYG500_1 Plan- og Analysemetoder 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
BYG510_1 Stedsutvikling 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MEN115_1 Kvalitative metoder 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
TN501_1 HMS-kurs for masterstudenter 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
BYG610_1 Bærekraftige byregioner 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
SAM500_1 Infrastruktur og sårbarhet 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
BYGMAS_1 Masteroppgave byplanlegging 30
1 2 3 4 5 6 7 8
Utveksling eller valgemner i 3. semester - 30 sp SP Semester
UTV-TN-30 Utveksling ved Det teknisk-naturvitenskapelig...  
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG655_1 Nye teknologier og ideer for bærekraftige by... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
BYG650_1 Praksis / studioarbeid 2 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
BYG620_1 Byutviklingsprosjekt 7 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
IND500_1 Investeringsanalyse 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Anbefalte valgemner eller fritt emnevalg, 2. semester SP Semester
BYG640_1 Byutviklingsprosjekt 5 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
BYG650_1 Praksis / studioarbeid 2 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Byggingeniør - bachelorprogram
Obligatoriske fellesemner SP Semester
FYS100_1 Fysikk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ING110_1 Ingeniørfaglig innføring - Bygg 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT200_1 Matematiske metoder 2 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
ING200_1 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
TEKBAV_1 Vitenskapsteori og etikk- essay 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Studieretning byplanlegging
Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner SP Semester
BYG105_1 Stedsforståelse & Byteori 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
BYG110_1 Byrommet 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
BYG120_1 Områdeplanlegging 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG130_1 Vegplanlegging 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG210_1 Bygningsfysikk og husbygg 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYG215_1 Kulturmiljø og byutvikling 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BYGBBAC_1 Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging 20
1 2 3 4 7 8 9 10
Anbefalte valgemner SP Semester
BYG230_1 Byggadministrasjon med BIM 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG240_1 Byregionen 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG260_1 Byutviklingsprosjekt 1 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BYG270_1 Praksis / Studioarbeid 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
IND200_1 Økonomi og marked 10
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Utveksling 5. semester
U_B-BYGG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Overgang til Masterprogram

Byplanlegging - Master i teknologi/siv.ing.
Obligatoriske emner SP Semester
BYG500_1 Plan- og Analysemetoder 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
BYG510_1 Stedsutvikling 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MEN115_1 Kvalitative metoder 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
TN501_1 HMS-kurs for masterstudenter 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
BYG610_1 Bærekraftige byregioner 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
SAM500_1 Infrastruktur og sårbarhet 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
BYGMAS_1 Masteroppgave byplanlegging 30
1 2 3 4 5 6 7 8
Utveksling eller valgemner i 3. semester - 30 sp SP Semester
UTV-TN-30 Utveksling ved Det teknisk-naturvitenskapelig...  
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BYG655_1 Nye teknologier og ideer for bærekraftige by... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
BYG650_1 Praksis / studioarbeid 2 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
BYG620_1 Byutviklingsprosjekt 7 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
IND500_1 Investeringsanalyse 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Anbefalte valgemner eller fritt emnevalg, 2. semester SP Semester
BYG640_1 Byutviklingsprosjekt 5 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10
BYG650_1 Praksis / studioarbeid 2 10
1 2 3 4 5 6 7 9 10