en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk (FYS1) eller Matematikk og Fysikk fra forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.
Søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning fyller fagkravene for opptak uten hensyn til generelle og spesielle opptakskrav.
Søkere med 2-årig teknisk fagskole fyller opptakskravene uten hensyn til krav om generell studiekompetanse.
Søkere med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998-1999 og tidligere studieordninger, må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk (R2) eller Matematikk fra forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.
Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk (R1 + R2) og Fysikk (FYS1) eller Matematikk og Fysikk fra forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning.
Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årig masterprogram

  1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
  2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90 % av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
  3. Inkludert i de 90 % som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 3 i "Utfyllende regler til lokalt opptak" til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
  4. Bacheloroppgaven.
  • For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i "Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet" § 5.
  • Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

  • Søknad: via Samordna opptak.
    Søknadsfrist: 15. april.