en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
IDR114_1 Idrettspsykologi 10
1 2 3 4 6
IDR106_2 Vitenskapsteori, metode og statistikk 10
1 2 3 4 6
IDR116_1 Ernæring 10
1 2 3 4 6
IDR200_1 Bacheloroppgave 20
1 2 3 4
IDR115_1 Aktivitetslære 10
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
IDR104_2 Treningsledelse 2 10
1 2 4 5 6
IDR114_1 Idrettspsykologi 10
1 2 4 5 6
IDR121_1 Friluftsliv i skog og høyfjell 10
1 2 4 5 6
IDR105_3 Treningslære 2 10
1 2 3 5 6
IDR122_1 Vinterfriluftsliv og ledelse 10
1 2 3 5 6
IDR123_1 Kyst, klatring og nærfriluftsliv 10
1 2 3 5 6
IDR106_2 Vitenskapsteori, metode og statistikk 10
1 2 3 4 6
IDR113_1 Teknikklæring og utvikling av bevegelser 10
1 2 3 4 6
IDR116_1 Ernæring 10
1 2 3 4 6
IDR200_1 Bacheloroppgave 20
1 2 3 4
IDR115_1 Aktivitetslære 10
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
IDR108_2 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige e... 10
3 4 5 6
IDR118_1 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 10
3 4 5 6
IDR102_2 Lek - Idrett - Dans 20
3 4 5 6
IDR103_2 Friluftsliv, ski og skøyter 10
3 4 5 6
IDR117_1 Treningslære 1 10
2 3 4 5 6
IDR104_2 Treningsledelse 2 10
1 2 4 5 6
IDR113_1 Teknikklæring og utvikling av bevegelser 10
1 2 4 5 6
IDR121_1 Friluftsliv i skog og høyfjell 10
1 2 4 5 6
IDR105_3 Treningslære 2 10
1 2 3 5 6
IDR122_1 Vinterfriluftsliv og ledelse 10
1 2 3 5 6
IDR123_1 Kyst, klatring og nærfriluftsliv 10
1 2 3 5 6
IDR114_1 Idrettspsykologi 10
1 2 3 4 6
IDR106_2 Vitenskapsteori, metode og statistikk 10
1 2 3 4 6
IDR116_1 Ernæring 10
1 2 3 4 6
IDR200_1 Bacheloroppgave 20
1 2 3 4
IDR115_1 Aktivitetslære 10
1 2 3 4 5