en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Bachelor i idrett/kroppsøving er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng.

Hensikten med studiet er å gi idrettsfaglig utdanning. Utdanningen vil være rettet mot arbeid innenfor frivillig idrett, treningsinstitutter eller offentlig idrettslig virksomhet.
Studentene skal tilegne seg ferdigheter innen et utvalg av aktiviteter, samt kunnskaper om ulike teorier og begreper som er sentrale i kroppsøving og idrett.
Gjennom studiet skal studentene utvikle forutsetninger for instruktørarbeid ved å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, veilede og vurdere allsidig fysisk aktivitet.
Det vil også bli lagt vekt på idrettens samfunnsmessige betydning og forståelse for hvordan prestasjon, utvikling og læring foregår i ulike idrettslige sammenhenger.

Studiet stiller krav til aktiv deltakelse i idretter, dans og friluftsliv, og det forutsettes at studentene er i god fysisk form og er svømmedyktige ved studiestart.

Hva kan du bli

Videre studier:
Studiet kvalifiserer til master i utdanningsvitenskap, idrett/kroppsøving. Ved å ta praktisk-pedagisk utdanning (PPU) kan du få jobb som faglærer i ungdomsskole og videregående skole.

Studenter som har årskurs i idrett (eller tilsvarende) fra UiS eller andre utdanningsinstitusjoner, kan søke direkte opptak til andre studieår via lokalt søknadsskjema.
Utenlandsopphold

Internasjonalisering er et satsningsområde ved UiS. I dagens samfunn er det viktig å få kunnskap og erfaring som gir perspektiver utover nasjonale verdier. UiS har samarbeid med flere høgskoler og universiteter i land over hele verden (se oversikt på UiS sine nettsider).

Kontaktinformasjon

Det humanistiske fakultet

Universitetet i Stavanger

4036 Stavanger