en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Bachelor i idrett/kroppsøving er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng.

Hensikten med studiet er å gi idrettsfaglig utdanning. Utdanningen vil være rettet mot arbeid innenfor frivillig idrett, treningsinstitutter eller offentlig idrettslig virksomhet.
Studentene skal tilegne seg ferdigheter innen et utvalg av aktiviteter, samt kunnskaper om ulike teorier og begreper som er sentrale i kroppsøving og idrett.
Gjennom studiet skal studentene utvikle forutsetninger for instruktørarbeid ved å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, veilede og vurdere allsidig fysisk aktivitet.
Det vil også bli lagt vekt på idrettens samfunnsmessige betydning og forståelse for hvordan prestasjon, utvikling og læring foregår i ulike idrettslige sammenhenger.

Studiet stiller krav til aktiv deltakelse i idretter, dans og friluftsliv, og det forutsettes at studentene er i god fysisk form og er svømmedyktige ved studiestart.

Fagplan

Bachelorstudiet har følgende struktur:

1. studieår:
IDR117 Treningslære 1, 10 sp
IDR118 Fysiologi og bevegelseslære/anatomi, 10 sp
IDR108 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner, 10 sp
IDR102 Lek-idrett-dans, 20 sp
IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter, 10 sp


FAGINNHOLD 2. ÅRET
*IDR113 Teknikklæring og utvikling av bevegelser, 10 sp
*IDR114 Idrettspsykologi, 10 sp
IDR104 Treningsledelse 2, 10 sp
IDR105 Treningslære 2, 10 sp
IDR107/109/110/111/119 Friluftsliv, 30 sp


FAGINNHOLD 3 ÅRET
*IDR113 Teknikklæring og utvikling av bevegelser, 10 sp
*IDR114 Idrettspsykologi, 10 sp
IDR106 Vitenskapsteori, metode og statistikk, 10 sp
IDR116 Ernæring, 10 sp
IDR115 Aktivitetslære, 10 sp
IDR200 Bacheloroppgave, 20 sp

*Høstsemesteret veksler mellom emnene IDR113 og IDR114 annethvert år. Emnene er felles for 2. og 3. årsstudenter. IDR113 tilbys i i år med partall og IDR114 tilbys i år med oddetall.

Bacheloroppgaven på 20 studiepoeng er obligatorisk. Fordypningsoppgaven skal være en selvstendig skriftlig oppgave som knyttes til et idrett- / kroppsøvingsrelatert tema. Tema og oppgavens problemstilling skal godkjennes av den enkelte students veileder.